Debatt

Hvorfor vil ikke kunnskapsministeren høre på fagfolk som vet hva som er best for barn? | Anette Trettebergstuen

  • Anette Trettebergstuen, likestillingspolitisk talsperson Arbeiderpartiet, og lesbisk

Som ansvarlig statsråd bør Isaksen jobbe med, og ikke mot, barnehagebransjen om han vil gjøre kvaliteten bedre, skriver artikkelforfatteren.

Ikke før hadde Torbjørn Røe Isaksen ristet av seg læreropprøret før han skapte et barnehageopprør.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Regjeringens barnehagemelding har skapt opprør i barnehagesektoren. Med god grunn.

Mange hadde sett frem til den varslede meldingen om kvalitet i barnehagen.

Skuffelsen var stor da meldingen kom og vi raskt kunne konstatere at Regjeringen hadde lagt frem en melding med mer måling, kartlegging og skolelignende aktiviteter i barnehagen, og ikke en melding om kvaliteten i hele barnehageløpet.

Det gjorde ikke saken bedre at Regjeringen samtidig vil endre loven og, som Datatilsynet sier det, gi blankofullmakt til å dokumentere alt i barnehagen.

Lytter ikke til dem som vet

Nok en gang ser vi at Regjeringen bommer på mål og med all tydelighet viser at de ikke lytter til forskere, fagbevegelse og de som vet hvor skoen trykker.

De som hver eneste dag jobber med å ta vare på det kjæreste vi har, barna våre, er alle sterkt kritiske til innholdet i meldingen.

Kritiske til at den går så langt i å gjøre barnehagen mer som skolen på bekostning av leken.

Kritiske til at den går for langt i å skulle måle og teste ungenes ferdigheter.

Kritiske til at den overhodet ikke tar tak i det som skal til for å få bedre kvalitet i barnehagen, gjøre barna mer skolemodne, bedre i språk og godt rustet for resten av livet, nemlig flere ansatte med riktig kompetanse.

Derfor blir det barnehageopprør

Av denne grunn er det satt i gang et barnehageopprør. Og det ikke lenge etter at statsråden har fått ristet av seg læreropprøret.

Nok en gang ser vi at Regjeringen bommer på mål og med all tydelighet viser at de ikke lytter til forskere, fagbevegelse og de som vet hvor skoen trykker

Statsråden selv mener det ikke er grunn til noe opprør: folk har bare ikke forstått meldingen.

Og statsråden gir seg ikke der: Når fagfolk peker på at han har valgt bort forskning som utfordrer virkelighetsforståelsen hans eller fraråder grepene han ønsker å ta, svarer han med å beskylde dem for «akademisk uredelighet».

Et kjent mønster

Det er nesten ikke til å tro. Hadde det ikke vært for at det langt fra er første gang vi registrerer at Regjeringen mener både vanlige folk og fagfolk tar feil.

Nei, dette er etter hvert blitt et kjent mønster:

Vi så det da debatten om reservasjonsretten raste: Folk tok til gatene 8. mars i protest mot angrepet på retten til fri abort. Statsministeren reagerte ved å rykke ut og si at folk bare hadde misforstått. Reservasjonsretten var til kvinnenes beste. Men da så.

Vi så det igjen da Regjeringen la frem endringer i arbeidsmiljøloven, som førte til første generalstreik på 19 år. En samlet fagbevegelse raste mot konsekvensene, men det gjorde ikke inntrykk på Regjeringen. Arbeidsministeren sa folk ikke forsto at dette var til fagbevegelsens og arbeidsfolks beste.

Og vi så det da likestillingsministeren før jul la frem en stortingsmelding om likestilling uten tiltak for å øke likestillingen. Alle slaktet meldingen, men også her hadde fagfolk, fagbevegelse, NGOer og folk flest bare misforstått. Det blir visst mer pappaperm av å kutte i pappakvoten, og mer likestilling av å ikke jobbe for den.

Regjeringen bør gå i seg selv

Nå er vi der altså på barnehagefeltet også. Om en samlet bransje er bekymret, bør Regjeringen gå i seg selv – ikke i skyttergraven.

Om en samlet bransje er bekymret, bør Regjeringen gå i seg selv – ikke i skyttergraven

«At jeg med dette avskaffer leken og ødelegger ungenes barndom ved nærmest å sette dem på skolepulten, er langt forbi karikaturen,» sier han til Dagsavisen.

Men kjære statsråd, den karikaturen tegner du selv – ingen har da påstått at du vil sette barna ved skolepulten!

Hvorfor ikke gå inn i kritikken i stedet for å vri på kritikernes innvendinger?

Som ansvarlig statsråd bør Isaksen jobbe med , og ikke mot, barnehagebransjen om han vil gjøre kvaliteten bedre.

Lytte til dem som vet

Arbeiderpartiet vil heller lytte til dem som vet hva som fungerer.

Vi er for bedre kvalitet i barnehagene, at ungene skal lære mer og at språkarbeidet styrkes.

Arbeiderpartiet vil heller lytte til dem som vet hva som fungerer

Det kan for eksempel gjøres slik det nye byrådet gjør det i Oslo, der alle barnehagene skal ha planer for systematisk observasjon av barnas språkutvikling, men der bare barna som trenger det blir kartlagt og får videre oppfølging.

Slik sløser ikke barnehagene bort tid på omfattende kartlegging av alle barna.

I stedet for å få dagens ansatte til å bruke mer tid på unødvendig dokumentasjon i en allerede stresset barnehagehverdag, vil vi ha flere ansatte, med riktig kompetanse.

Å teste og vurdere og stille krav til ungenes ferdigheter og å ha normer for språkutvikling har ingenting for seg så lenge man hopper bukk over den fremste kvalitetsfaktoren i barnehagene: de ansatte.

Kvalitet

Det er urovekkende at Regjeringen ikke ser dette. Særlig etter at Stortinget, unntatt H og Frp, før jul vedtok at statsråden må komme tilbake med en plan for hvordan han skal nå bemanningsnormen innen 2020, og med en vurdering av hvordan vi kan få på plass 50 prosent barnehagelærere.

Det har altså ikke statsråden brukt tid på.

Istedenfor å følge opp Stortingets og barnehagesektorens krav om kvalitet og bemanning, har Regjeringen fulgt opp med krav om ferdighetsmål for barnehagebarn, økt kartlegging og rapportering.

Hvordan er det mulig å legge frem en stortingsmelding om kvalitet og så hoppe over det alle ber om for å heve kvaliteten?

Det finnes ikke noe godt svar på det spørsmålet, og det har jeg et ørlite håp om at også statsråden har innsett etter å ha sett reaksjonene på meldingen han la frem.

«Jeg har ikke giftet meg med disse forslagene,» sa Torbjørn Røe Isaksen nemlig i debatt hos Utdanningsforbundet denne uken. Nå venter vi på at bryllupet avlyses en gang for alle.


På Twitter: @Trettebergstuen

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les også

At barna skal lære i barnehagen, betyr ikke at barna skal leke mindre | Torbjørn Røe Isaksen

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen trosser sitt eget ekspertutvalg. Han vil ikke at Barneombudet skal behandle klager fra elever som blir mobbet:

Les også

Hvem skal du klage til når du blir mobbet på skolen? Nå blir det omkamp i Stortinget.

  • Maten barna får servert i barnehagen styres i for stor grad av personalets smak og matvaner:
Les også

Dropp grillpølsene i barnehagen!

skriver to høgskolelektorer.

Les mer om

  1. Debatt
  2. Barnehage