Debatt

Norges mest populære helsetjeneste er i ferd med å rakne | Ivar Thomsen og Arnulf Heimdal

 • Ivar Thomsen
  fastlege i Stavanger
 • Arnulf Heimdal
  fastlege og universitetslektor i Oslo

Helseministeren har ikke all skyld for dagens triste status i fastlegeordningen. Embetsverket og flere svake helseministere er også ansvarlige, skriver to fastleger i dette innlegget. Foto: S_L / Shutterstock / NTB scanpix

Det er kun Bent Høie som har ansvaret for å iverksette nødvendige tiltak.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Avisene har de siste årene hatt mange innlegg om en fastlegeordning i krise. Helseminister Bent Høie (H) får nå kritikk fra både pasienter, leger, politikere og journalister for ikke å ta dette på alvor. Høie skylder på kommunene.

Faktum er at Norges mest populære helsetjeneste allerede er i ferd med å rakne.

Vi ser en felles årsakssammenheng bak dagens pågående krise i fastlegeordningen og den triste situasjonen i våre sykehus.

Manglende faglig kompetanse

Professor Rune Slagstad har i artikkelen «Helsefeltets strateger» fra 2012 gitt en god og avslørende analyse: «I dagens Helse-Norge drives den mest betydningsfulle helsepolitikken med basis i anonym byråkratmakt som skyr den offentlige debatt.» De som vil forstå, bør lese denne.

Vår påstand er at den sentrale forvaltningen i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) i mange år har manglet tilstrekkelig faglig innsikt og kompetanse. Dette så vi også da Stoltenberg-regjeringen la frem sitt forslag til ny fastlegeforskrift i desember 2011.

Denne ville påført fastlegeordningen stor skade, men ble heldigvis etter mye press endret. Den manglende faglige kompetansen fører også til at de sykehusansatte må løpe stadig fortere. Nedbygging av sengeplasser gjør at for mye av tiden går med til å finne plasser til pasientene og å få dem raskt utskrevet. Tid og ressurser som i stedet kunne vært brukt til utredning og behandling.

Billig, populær og effektiv

HOD sin manglende innsikt i fastlegenes arbeidssituasjon er nå dessverre også i ferd med å ødelegge fastlegeordningen. Dette vil også øke presset på sykehusene og føre til en dårligere og mer ineffektiv helsetjeneste. Høies slagord om pasientens helsetjeneste blir til «HODs helsetjeneste», – både dårligere og unødvendig dyr.

Fastlegeordningen er Norges billigste, mest populære og mest effektive helsetjeneste.

Den gir på sitt beste bedre omsorg, færre innleggelser og mindre behov for sykehus- og spesialisthelsetjenester.

Helseministeren har ikke all skyld for dagens triste status i fastlegeordningen. Embetsverket og flere svake helseministere er også ansvarlige. Men ansvaret for å iverksette nødvendige tiltak er nå kun hos Bent Høie.

Vi oppfordrer helseministeren til umiddelbart å ta kontakt med Legeforeningen og kommunene ved KS for å ta akutte grep for å forhindre ytterligere skade. På fagspråket heter dette øyeblikkelig hjelp.

 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

 1. Fastlegene
 2. Bent Høie
 3. Helsepolitikk

Flere artikler

 1. NORGE
  Publisert:

  Slik skal fastlegekrisen løses

 2. NORGE
  Publisert:

  Høie om Hannas dødsfall: – Vi må gjøre det vi kan for at dette ikke skal skje igjen

 3. NORGE
  Publisert:

  Roser helsepersonell: – Mange av dere er slitne nå

 4. KRONIKK
  Publisert:

  Jeg måtte regelrett flykte fra livet som lege i Sverige. Nå spøker det for fastlegene i Norge. Ønsker helseministeren svenske tilstander?

 5. DEBATT
  Publisert:

  Helseministeren må gjøre mer for pasientsikkerheten

 6. DEBATT
  Publisert:

  Vanvittig å sende pasienter ut av sykehuset