Private barnehager er lønnsomt for oss som eiere, og det er også lønnsomt for samfunnet | Eli Sævareid

 Den private Kulturparken FUS barnehage i Oslo.

Det er ikke kriminelt å være effektiv.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

54 prosent av landets barnehager er private, og halvparten av barnehagebarna går i private barnehager. Trygge Barnehager og FUS-barnehagene er en stor privat barnehageaktør.

Private bidrag i samfunnet vårt diskuteres hardt om dagen. Dersom en mener at det ikke bør være private barnehager eller disse bør drives under andre rammevilkår, så får det komme endringer på det. Enn så lenge er vi organisert og drifter på den måten vi anser best, gitt dagens lover og rammer.

Vi får gode tilbakemeldinger

At vi klarer å drifte våre barnehager effektivt er ikke kriminelt, og det at Aftenposten nærmest fremstiller det slik, faller oss tungt for brystet. Vi er faktisk stolte over at vi gjennom mange år har bygget og utviklet 199 barnehager over hele landet. At barna og de foresatte gir gode tilbakemeldinger, og at de ansatte i gjennomsnitt har 3,65 prosent lavere sykefravær enn i det offentlige.

At vi i FUS-barnehagene har utviklet egne metoder for lek og læring, og at vi er opptatt av at barna spiser sunt og godt. Vi har sogar utviklet vår egen serviceerklæring, slik at foreldre og barn skal vite nøyaktig hva de kan forvente seg i våre barnehager, og vi ber de om tilbakemelding dersom de skulle mene vi ikke innfrir slik at vi hele tiden kan forbedre oss.

Vi har samme vilkår som kommunale

For samfunnet totalt sett er det besparende å la private ta seg av en del av oppgavene, til tross for at mange tror at vi forsyner oss fra felleskassen for egen vinning. Vi som driver private barnehager har akkurat samme vilkår som kommunale, og samme krav til kvalitet.

En rapport Agenda Kaupang produserte på oppdrag fra Private Barnehagers Landsforbund, viser at det offentlige har spart over to milliarder kroner i året i snitt på å la private barnehager drive i stedet for offentlige. I perioden 2008–2016 har det offentlige spart 19 milliarder kroner.

Barnehager med «ikke-økonomisk formål»: Hadde 150 mill. i overskudd i 2016

Den brede barnehagedekningen private er med å sørge for, gir økt fleksibilitet i hverdagen til travle småbarnsforeldre. Det bidrar i stor grad til det norske velferdssamfunnet, med balanse mellom arbeid og fritid, høy verdiskaping og effektivitet i arbeidslivet.

Gitt at Stortinget behandler en bemanningsnorm i et gjennomregulert og likestilt marked, er det viktig at myndighetene går nøye inn i konsekvensene av dette, og at det ikke går ut over det viktige og fleksible tilbudet foreldre og barn har i dag.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.