Debatt

Kort sagt, søndag 6. mai

Vårrengjøring av Oslos gater og høyere utdanning. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Gladmelding til Flølo: Oslos gater blir snart rengjort!

Bjarne Flølo skriver i et innlegg i Aftenposten at årets rengjøring av gatene i Oslo er en katastrofe. Denne meningen underbygger han med billeddokumentasjon fra fire gater i byen.

Det er flott med engasjement om driften av byen vår, og det er bra at det er en forventning om at kommunen skal gjøre en skikkelig jobb.
Problemet er at de fire gatene Flølo mener er dårlig rengjort, ikke er rengjort ennå. Dermed blir påstanden om at kommunens renhold er katastrofal, veldig feil. Gatene han mener er slett rengjort, blir kostet og vasket i disse dager.

Det er riktig som Flølo skriver at Oslo kommune har entreprenører som utfører denne jobben for oss, men det er ikke riktig at jobben ikke kontrolleres. Vi har en nitid oppfølging av våre leverandører, og kontrollsanksjoner når arbeidet ikke utføres i henhold til kontrakten. Bymiljøetatens kontrollører er innom alle gater for godkjenning, og vi underkjenner de gatene som ikke er godt rengjort. Mange gater må tas på nytt. Til nå er det foretatt 726 kontroller av rengjorte bygater – og funnet 110 større eller mindre avvik.

Årets rengjøring av gatene har gitt oss noen utfordringer. Den heftige snøvinteren har resultert i svært mye grus, og kuldegrader langt ut i april sørget for en sen oppstart av rengjøringen. Derfor er mange gater som Flølo kanskje er vant til at er rengjort tidlig i mai, ennå ikke vasket. Men det blir de. Våre folk jobber nå dag og natt for å få byen fin, ren og støvfri frem til 17. mai. Informasjon om hvilke gater som rengjøres når, finner du på våre nettsider www.oslo.kommune.no

Richard Kongsteien, kommunikasjonsdirektør, Bymiljøetaten, Oslo kommune


Mer autonomi for universiteter og høyskoler

Regelverket for universiteter og høyskoler er i dag svært omfattende og har vært uforandret i flere tiår. I den samme perioden har det skjedd store endringer i sektoren.

Derfor har Regjeringen tatt initiativet til å se på mulighetene for andre tilknytningsformer mellom utdanningsinstitusjonen og staten. Det skal vi gjøre parallelt med at vi gjennomgår regelverket for sektoren.

I Aftenposten 1. mai uttrykker ansatte ved noen utdanningsinstitusjoner skepsis til denne mulighetsstudien. Jeg ønsker å berolige dem med at Regjeringens motivasjon er at institusjonene skal ha best mulige rammebetingelser og den mest hensiktsmessige organiseringen.

Å være en del av staten innebærer noen begrensninger i institusjonenes autonomi. Regjeringen ønsker å sikre mest mulig autonomi for vår utdannings- og forskningssektor. Jeg opplever at dette er et ønske sektoren deler med oss. En mulighetsstudie vil se på ulike tilknytningsformer, hvor foretaksmodellen kun er en av flere. Hva konklusjonen blir, er selvfølgelig ikke bestemt på forhånd.

Vi vil ha god dialog med institusjonene i gjennomgang av både tilknytningsform og regelverk. Målet er mer autonomi og bedre rammebetingelser.

Iselin Nybø (V) , forskning- og høyere utdanningsminister


  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Oslo kommune
  3. Høyere utdanning
  4. Debatt