Kort sagt, onsdag 22. november

  • Aftenpostens debattredaksjon

Planter og CO2, befolkningssammensetningen i Afghanistan, elbiler og beboerkort, Store norske leksikon og indianere. Dette er dagens kortinnlegg.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Kunnskap om planter og CO₂

I Viten 2. november skrev jeg en artikkel der jeg forklarte hvordan forhøyet CO₂ i atmosfæren påvirker næringsinnholdet i mange planter. Jeg forklarte blant annet at økt CO₂ fører til redusert nitrogenopptak og dermed redusert proteininnhold samt redusert opptak av flere viktige næringsstoffer. 14. november ble dette innlegget kritisert av Trine Sogn og Sissel Torre for å være fullt av feil, og jeg ble kritisert for å mangle kunnskap om plantenes fysiologi og ernæring. Det virker som de tror dette er noe jeg har funnet på.

I stedet for å kritisere meg for manglende kunnskap, burde de lese den litteraturen jeg refererer til og som er lenket til i nettutgaven av min artikkel. Den er publisert i viktige tidsskrifter som Nature, Proceedings of the Royal Society og eLife. Derfra er det helt klart at mer CO₂ har de konsekvensene jeg har skrevet om. Det blir mindre protein og mer karbohydrater. De burde i grunnen ha lest artikkelen min ordentlig også, siden de tillegger meg meninger jeg ikke har gitt uttrykk for.

Planter vokser fortere og trives som regel godt med mer CO₂, og jeg har aldri sagt noe annet. Det er ikke plantenes helse jeg er bekymret for. Jeg er heller ikke spesielt bekymret for dem som spiser planter fra drivhus der samtlige vekstfaktorer kan reguleres optimalt. Jeg er bekymret for de millioner av mennesker som får næringen sin fra mindre avanserte jordbruksmetoder, og jeg er ekstremt bekymret for at dyr må konsumere en større mengde plantemateriale for å få den samme proteinmengden som før. Om Sogn og Torre hadde tittet litt på verden utenfor drivhusene sine, hadde de antagelig vært bekymret de også.

Eric Nævdal, seniorforsker Frischsenteret


Mindreårige fra Afghanistan

Det er sagt og skrevet mye i mediene om mindreårige som er kommet til Norge fra Afghanistan. Går man inn på Internett, finner man tall og kurver som viser sammensetningen av befolkningen i hvert land på jorden. (ref: Population Pyramids of the World).

Går man inn og ser på landet Afghanistan, finner man følgende tall:
Total befolkning i Afghanistan i 2015 var 32,5 millioner. I 2020 vil den bli 36,4 (en økning på 3,9 millioner).

I 2015 er antall mindreårige (både gutter og jenter) 19,1 millioner, noe som utgjør 53,6 prosent av befolkningen.

I 2020 vil antall mindreårige (både gutter og jenter) bli 19.0 millioner, noe som utgjør 52,8 prosent av befolkningen.

Dette tyder på at gjennomsnittsalderen i befolkningen i Afghanistan vil øke i årene som kommer. Da er det jo ikke så bra at mindreårige forlater landet sitt?

Sivilingeniør Inge Vabø


Elbilene må også ha beboerkort

Nå blir beboerparkering endelig gjennomført i vårt område. Endelig skal det bli slutt på å kjøre rundt i hele bydelen for å finne ledig plass. Riktignok får vi ikke vår egen plass, og riktignok må vi betale 3000 kroner i året. Men når alle som ikke bor i området, må betale dyrt for å stå parkert, vil mye av fremmedparkeringen forsvinne. På et informasjonsmøte i bydel Frogner i våres fortalte prosjektleder fra kommunen for beboerparkeringsordningen at han regnet med at ca. en tredjedel av fremmedparkeringen vil bli borte.

Men så viser det seg at alle elbiler kan stå gratis, ikke bare beboernes elbiler. Ruseløkka/Skillebekk beboerforening mener dette er å ødelegge hele ordningen.

Ett viktig formål med beboerparkeringen må jo være å gjøre det litt mindre fristende å ta bilen til jobben i Oslo når du bor for eksempel i Asker eller Bærum.

Det er bred enighet i samferdselspolitikken om at flere av arbeidsreisene inn til Oslo må over på kollektivtransport. Ingen blir fristet til å ta tog eller buss når en kan ta elbilen og parkere gratis i Oslo. Skal beboerparkeringen ha noen mening, må også beboere med elbil ha beboerkort. De må gjerne slippe å betale for kortet. Elbiler uten beboerkort vil da måtte betale for å stå på gategrunn i beboerparkeringsområdene.

Det er vanskelig å forstå hensikten med beboerparkering når elbiler utenfra også kan parkere i vår bydel og attpåtil gratis.

Erik Karlsen, styreleder, Ruseløkka/Skillebekk beboerforening


Den amerikanske urbefolkningen

Store norske leksikon har besluttet å erstatte ordet indianer med «urbefolkningen i Amerika» i sitt verk. Tidligere har det samme leksikon besluttet at det ikke skal hete før/etter Kristi fødsel. Det skal hete «før/etter vår tidsregning».

Forstå det den som kan. Er det lettere å forstå hva som er før/etter «vår tidsregning» enn år 0? Og hva heter det når gutter/jenter leker cowboy og ikke indianer? Har indianerne bedt om dette? Har de som ikke tror på Jesus, bedt om dette?

Jeg har tidligere ansett Store norske som et seriøst leksikon og vist til det i ulike sammenhenger. Nå er det slutt. Er dette et forsøk på å være mer katolsk/politisk korrekt enn paven?

Ruth Ludvigsen, Oslo