Debatt

Norge er ikke et skatteparadis for rederier | Sturla Henriksen

 • Sturla Henriksen
  administrerende direktør, Norges Rederiforbund
Når Slettholm temmelig lettvint harselerer med «ideen om» skipsfartens ringvirkninger, snakker han om arbeidsplassene til over 100.000 mennesker her hjemme som skaper verdier for over 175 milliarder kroner hvert år, skriver innleggsforfatteren.

Norge har et særskilt system for rederibeskatning fordi alle andre skipsfartsnasjoner av betydning over hele verden har det.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Under overskriften «Et norsk skatteparadis som bør dø» argumenterer Andreas Slettholm i Aftenposten lørdag 18. november for at det norske systemet for rederibeskatning bør avvikles.

Slettholm bommer i satsen, og derfor bærer også resten av resonnementet hans skjevt av gårde.

Ikke et skatteparadis

Norge er ikke et skatteparadis for rederier.

Norge har et særskilt system for rederibeskatning fordi alle andre skipsfartsnasjoner av betydning over hele verden har det.

Sturla Henriksen.

Vårt system bygger på EUs regler og er tilsvarende det som gjelder for eksempel i Danmark, Sverige, Finland, Storbritannia, Tyskland, Nederland, Belgia, Frankrike, Spania, Hellas, Portugal og Italia.

Skipsfarten er en gjennomglobalisert næring der nesten all realkapitalen flyter på havet og der drift og eierskap kan flyttes forholdsvis enkelt fra land til land.

En rekke land, blant annet i Asia, forsøker aktivt å lokke til seg rederier gjennom å tilby fordelaktige skattevilkår. Denne konkurransen om rammevilkår har gjort at internasjonal skipsfart i praksis er nær skattefri.

For rederiene er dette ikke nødvendigvis bare en fordel. Den lave skattesatsen bidrar til å presse ratene og blir i stor grad absorbert av markedet i form av lavere priser for kundene.

Næringsspesifikke ordninger er gjerne også oftere gjenstand for politiske debatter, som skaper usikkerhet om forutsigbarheten i ordningene.

I prinsippet hadde det vært enklere for rederiene om man globalt hadde blitt enige om å beskatte skipsfarten på linje med annen næringsvirksomhet. I påvente av slike globale avtaler, må vi forholde oss til verden slik den er. Det er grunnen til at EU har vedtatt en maritim politikk der særskilte skattemessige rammevilkår for skipsfarten utgjør et sentralt element.

Fremover vil den maritime næringen være helt sentral i omstilling og utvikling av norsk økonomi og næringsliv

Det er også grunnen til at det er bred, tverrpolitisk enighet her hjemme om at vi må ha særskilte skatteregler for skipsfarten. Dette ligger eksplisitt omtalt i partiprogrammene til alle de toneangivende partiene på Stortinget.

Det har vært en meget vellykket politikk. Norske rederier kontrollerer i dag en flåte som er større enn noen gang i forrige århundre, og de er kjernen og drivkraften i et unikt, verdensledende norsk maritimt miljø.

Når Slettholm temmelig lettvint harselerer med «ideen om» skipsfartens ringvirkninger, snakker han om arbeidsplassene til over 100.000 mennesker her hjemme som skaper verdier for over 175 milliarder kroner hvert år.

Grunnlaget for velferdsstaten

Fremover vil den maritime næringen være helt sentral i omstilling og utvikling av norsk økonomi og næringsliv.

Det er omfattende beskrevet i havstrategiene til både Regjeringen og Arbeiderpartiet, der det settes ambisiøse mål for hvordan vi kan benytte vår unike maritime styrke og posisjon til både å bidra til FNs bærekraftsmål og samtidig skape inntekter, arbeidsplasser og bærekraftig omstilling her hjemme.

Med Slettholms tilnærming ville vi rasert mye av dette. Da er det ikke et «skatteparadis» som dør – men en viktig del av grunnlaget for den norske velferdsstaten.


På Twitter: @SturlaHenriksen

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Mest lest akkurat nå

 1. 1
  SPORT
  Publisert:

  Den 49 år gamle rapperen er like godt trent som en fotballproff. Testresultatene er knapt til å tro.

 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5