Fri abort til uke 18 er løsningen | Gard Løken Frøvoll

  • Gard Løken Frøvoll
Gard Løken Frøvoll.

Hvordan unngå både innskrenkning av kvinners rettigheter og en diskriminerende abortlov samtidig?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Få saker vekker så mye engasjement som abortsaken. KrF og Erna Solberg har klart å vekke til live en debatt som del av en politisk hestehandel. For dette har de pådratt seg mengder av protester og demonstrasjoner.

Denne gangen handler det om paragraf 2c, som sier at kvinner kan få innvilget abort mellom uke 12 og uke 18 dersom det er stor fare for at barnet kan få en alvorlig sykdom.

KrF har lenge ønsket å fjerne 2c, fordi de mener paragrafen svekker fosterets rettsvern på grunnlag av egenskaper fosteret besitter.

KrF har rett

KrF har selvfølgelig helt rett i det. Et foster med påvist Downs syndrom har i dag et lavere rettsvern i uke 15 enn et barn uten påviste «alvorlige sykdommer». KrF mener derfor paragrafen er diskriminerende og vil forsøke å endre denne i regjeringsforhandlingene.

Kjell Ingolf Ropstad, nestleder i KrF

Hvorvidt man skal skille mellom friske og alvorlig syke fostre i abortlovgivningen, er et legitimt politisk spørsmål. Det som oppleves provoserende, er at spørsmålet tas opp rett før KrF skal forhandle om ny regjeringsplattform. Angrep på kvinners rett til abort har svært lav støtte i befolkningen. Regjeringspartiene Venstre og Frp, samt Unge Høyre, vil ha store problemer med å godta en slik innskrenkning av kvinners rettigheter.

Men hva om vi likevel godtar premisset om at paragraf 2c er diskriminerende, og samtidig nekter å innskrenke kvinners rett til abort? Da ender vi på én løsning, nemlig fri abort frem til uke 18.

Bort med abortnemndene

Ved fri abort til uke 18 kan man fjerne abortnemndene. Nemndene oppleves belastende både for kvinnen og for fagpersonene i nemnda. Å fjerne nemndene vil derfor lette byrden for allerede sårbare kvinner.

Samtidig kan vi stryke 2c, som for noen oppleves diskriminerende. Når fri abort gjelder til uke 18, slipper man paragrafer som gir fostre ulikt rettsvern, avhengig av deres egenskaper. Fri abort til uke 18 ivaretar kravene fra begge sider og bør derfor innføres. Så kan vi kanskje legge abortdebatten død én gang for alle.

Les også: