Debatt

Hvilke tiltak er politikerne villige til å forplikte seg til for å nå klimamålet? Nasjonal transportplan gir få svar | Gunnar Lindberg

 • Gunnar Lindberg, direktør, Transportøkonomisk institutt

Nasjonal transportplan bør følges opp med konkrete planer for hvilken politikk som skal iverksettes dersom vi ligger etter klimamålet i årene fremover, skriver innleggsforfatteren. Kyrre Lien / Scanpix

Når vi klimamålet med Nasjonal transportplan?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Nasjonal transportplan bør følges opp med konkrete planer for hvilken politikk som skal iverksettes dersom vi ligger etter klimamålet i årene fremover, skriver innleggsforfatteren. Kyrre Lien / Scanpix

Staten skal bruke 1064 milliarder kroner på samferdsel innen 2029, ifølge Nasjonal transportplan (NTP). Året etter, i 2030, skal utslipp fra sektoren ha blitt redusert med ca. 40 prosent.

Inneholder NTP virkemidlene for å klare det?

Transportrevolusjonen

NTP legger opp til at nesten alle kutt skal skje som en følge av transportrevolusjonen som kommer. Ting skal skje fryktelig raskt.

Gunnar Lindberg.

Det antas at alle biler som selges i 2025 er el- og hybridbiler, fossildriften skal effektiviseres og store deler av tungtransporten blir utslippsfri.

Teknologiutviklingen står for 93 prosent av tenkte utslippskutt. Investeringer, godspolitikken og nullvekstmålet i byene, slik det er beskrevet i NTP, står kun for resterende 7 prosent.

Veitransporten dominerer i Norge med 90 prosent av all transport. Lite tyder på at dette vil endre seg innen 2030, med unntak av i sentrale deler av byene.

Antall biler i Norge i 2030 vil øke med 30 prosent. Det samme vil godstransporter.

Investeringer i andre transportformer vil ha marginal effekt på antall kjørte kilometer på veien.

Usikkerhet

Ifølge NTP vil markedet sikre at vi når klimamålet. Det er forhåpentligvis riktig, men likevel ambisiøst.

Det er usikkerhet knyttet til fremtidens transport, ikke minst fordi det som er avgjørende, bestemmes utenfor Norge.

Hvilken rolle vil selvkjørende biler spille? Hva er bilprodusentenes strategi? Hvor mange fossilbiler vil selges? Hvor ren blir godstransporten?

Det vil trolig bli flere elbiler på veiene. Mange vil kanskje også være selvkjørende. Men fordelingen av ulike biltyper er ikke gitt.

Det er sannsynlig at vi får reduserte utslipp, men vi vet ikke om det er tilstrekkelig til å nå målet.

Teknologiutviklingen truer også statens fremtidige inntekter i en tid der oljeinntektene vil minke. Ifølge NTP skal det nemlig «alltid lønne seg å velge nullutslipp ved kjøp av bil». Gunstige ordninger for nullutslippsbiler truer finansieringen av samtlige prosjekter i NTP – og andre samfunnsformål. Det vil kreve et nytt avgiftssystem i sektoren.

Les også

Ny studie: Elektriske hurtigbåter på Oslofjorden om fem år

«Curbing mobility is not an option» er et slagord som har hatt sterkt gjennomslag i EUs politikkutforming. Muligheter for å redusere reisealternativer får lite plass i diskusjonen. Det finnes ingen annen vei til klimamålet enn å feste sin lit til teknologi.

Også Norge legger seg på denne linjen. Dersom en slik strategi ikke fungerer godt nok, er det kun ett alternativ igjen, nemlig «curbing fossile based mobility». Men det diskuteres ikke.

Bør følges opp med konkrete planer

Utfordringen til politikerne er å ta opp usikkerheten i større grad enn den er gjort i NTP. Klimautfordringen er jo så pass viktig.

Hva gjør vi om verden ikke blir «disruptiv» så raskt som vi håper?

NTP bør følges opp med konkrete planer for hvilken politikk som skal iverksettes dersom vi ligger etter klimamålet i årene fremover.

Hvilke virkemidler finnes, og hvordan fungerer de i samspill?

Elbilpolitikken har vist at folk lar seg påvirke av økonomiske incentiver.

Hvilke tiltak er politikerne villige til å forplikte seg til for å nå klimamålet? NTP gir få svar.


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.


Les mer om

 1. Nasjonal Transportplan
 2. Miljø
 3. Samferdsel

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Jurist: Ny, norsk klimalov gir lite ambisiøs klimapolitikk

 2. DEBATT

  Næringslivet tilbyr en grønn gavepakke for transportsektoren

 3. POLITIKK

  Klimaenighet på Stortinget: Om åtte år skal feilen på dette bildet være rettet

 4. NORGE

  Erna Solberg roser streikende barn. Men hun vil ikke gjøre som de ber henne om.

 5. DEBATT

  Næringslivet kan presse frem tøffere klimatiltak

 6. KRONIKK

  La 2020 bli vendepunktet for naturen. Vi har fem forslag som må inn i regjeringens planer.