Debatt

Unicare svarer: Vi må samarbeide om eldreomsorgen | Tom Tideman

  • Tom Tidemann Konsernsjef I Unicare
Velvære, spa og pub gjør Manglerudhjemmet i Oslo annerledes. På Manglerudhjemmet samles gutta gjerne på hjemmets egen fotballpub. Her er Einar Frøyland (fra v.), pleier Daniel Sjøli, Ivar Stockmann, Tore Amundsen, Bjørn Granberg og Per Haakon Stenseth. Pleier og barkeeper Mats Fjeld deltar gjerne i debatten.

Å bli beskyldt for svertekampanjer, rovdrift på ansatte og sosial dumping, er ikke greit.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Unicare tar ikke penger fra eldreomsorgen, vi investerer. Den siste uken har vår driftsform og de tiltak vi innfører for å bedre forholdene for beboerne våre fått mye publisitet. Dessverre ser vi at jo mer positiv omtale vi får, jo krassere blir kritikken fra våre motstandere.

Tom Tideman, konsersjef Unicare

Senest i går skrev Fagforbundet at Unicare tar ut 9,8 millioner kroner fra eldreomsorgen. Nå er vi lei. Her er fire fakta:

1. Overskudd dekker tidligere underskudd

Unicare er, som de fleste konsern, organisert slik at alle datterselskapene avgir konsernbidrag om de går med overskudd og får konsernbidrag om de går med underskudd. I 2015 tok vi et konsernbidrag på 9,8 millioner kroner fra Unicare Omsorg. 2,7 av disse millionene gikk med til skattebetaling, resten gikk med til å dekke et underskudd på ca. 6 millioner kroner i Unicare Hjemmetjenester. Alt står i regnskapet - og dette vet Fagforbundet. Å investere i hjemmetjenesten er også i tråd med hva Byrådet ønsker for eldreomsorgen, og vi forstår ikke hvorfor dette skal brukes mot oss.

2. Private investorer

Og så er det de 35 millioner kronene som vi stadig hører om. Unicares eiere har aldri tatt ut 35 millioner kroner i utbytte. La oss få poengtere dette en siste gang:

Unicare ble etablert i 2008 og vi vokste raskt. I februar 2013 var det behov for å få inn flere eiere og å styrke kapitalen. I den forbindelse solgte eierne seg ned med 50 prosent. Salget skjedde flere måneder før vi overtok driften av det første sykehjemmet i Oslo. De 35 millionene kom ikke fra eldreomsorgen, men fra private investorer. Hva Unicares eiere deretter gjør med sine private midler og hvor de velger å investere disse, har ingenting å gjøre i en debatt om Oslos eldreomsorg.
Private aktører innen norsk helse blir en del av den politiske debatten. Dette synes vi er positivt og vi ønsker å bidra. Men å bli beskyldt for svertekampanjer, rovdrift på ansatte og sosial dumping er ikke greit. Det er farlige løgner som påvirker utviklingen av eldreomsorgen. Vi må samarbeide.

  • Dette mener Aftenposten om eldreomsorgen i Oslo:

Les også

  1. Aftenposten mener: Privat eldreomsorg gir større mangfold

3. Tariffavtale med ansatte

Vi blir gjentatte ganger møtt med påstander om at vi har dårlige arbeidsvilkår for våre ansatte. Dette er feil. Unicare har tariffavtaler med alle fagforbundene og betaler våre ansatte i henhold til disse.

Vi blir også beskyldt for mangel på åpenhet og innsyn. Hvis du virkelig mener dette, Inga Marte Thorkildsen (SV), hvorfor takker du ikke ja til en av invitasjonene våre?

I Unicare er alt åpent, og vi har ved flere anledninger ønsket deg velkommen, slik at du kan få innsyn i hvordan vi driver. Du ble invitert 17. november i fjor og 14. april i år.

Ifølge Bjørnar Moxnes (Rødt) har vi fått så mye positiv omtale for Manglerudhjemmet kun fordi vi har en stor markedsavdeling. Imponerende jobb av en markedsavdeling som ikke finnes. Dette vet Moxnes. Vi får positiv omtale fordi våre ansatte gjør en veldig god jobb.

4. Nedlagte sykehjemsplasser

Og når vi først er inne på fakta, hvorfor snakker ikke byrådet om de 150 sykehjemsplassene som siden det nye Byrådet kom til makten enten er nedlagt eller er varslet nedlagt? Vi har kun hørt løfter om at forholdene for de eldre skal bli bedre, ved å ansette flere innen hjemmetjenesten som kan ta vare på de eldre der de ønsker å være, nemlig hjemme. Hvorfor er det da blitt 444 færre brukere av hjemmesykepleie og praktisk bistand fra januar til juli i år?
Neste gang dere mener noe om oss, vær så snill å kom til oss. Vi bidrar gjerne i en åpen debatt, men vi ønsker også åpenhet oss imellom. Løgner i en så viktig debatt er farlig, og vi hadde unngått dette hvis vi hadde ført en bedre dialog oss imellom.


Les mer om

  1. Helse
  2. Eldre
  3. Inga Marte Thorkildsen
  4. Eldreomsorg