Debatt

Kort sagt, torsdag 2. september

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Sykehusstriden i Oslo. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Ullevål sykehus må utbygges

Etter at vi 23. august skrev om behovet for utbygging av Ullevål sykehus, er det kommet to tilsvar fra direktører i Helse sør-øst (HSØ) og Oslo universitetssykehus (OUS) som forsvarer bygging på Gaustad i stedet. Svarene imøtegår i liten grad vårt innlegg.

I hovedsak presiserer de to ting: Oslo trenger sykehusutbygging, og den må være bærekraftig. Vi er enige. Så nevner svarene utredninger fra 2011 og 2019 til forsvar for Gaustadplanen. Disse utredningene er mangelfulle og har vært tilbakevist mange ganger.

Gradvis utbygging på Ullevål, med bevaring av elektiv drift på det nåværende Rikshospital, blir bedre og billigere:

  • Den store tomten gir fleksibel og langsiktig utbygging tilpasset fremtidige endringer i behov og medisinsk utvikling.
  • Samlet akutt beredskap ivaretas trygt.
  • Smittevern blir bedre.
  • Langtidspsykiatri blir bedre enn i Gaustadplanen.
  • Man ødelegger ikke for Rikshospitalet i en byggeperiode i mange år på Gaustad.

Ullevåltomten må ikke selges, det ville blokkere god sykehusutbygging.

Ett tilsvar tar opp forholdet til medisinsk og teknisk forskning og innovasjon. Dette ivaretas best i samarbeid med et velfungerende sykehus, altså Ullevål, ikke det trange, ufleksible Gaustadalternativet.

Tilsvarene har dessverre ikke endret vår mistillit til styrer og ledelse i HSØ og OUS for deres håndtering av denne saken gjennom mange år.

Ivar Følling, Otto M. Orning, Knut Rasmussen, Helge Schirmer, Per Vaglum, Bodvar Vandvik og Bjørn Østberg, alle leger

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Oslo universitetssykehus (OUS)