Debatt

Nei, Finland betaler ikke langt mindre for F-35-fly

  • Jarle Nergård
    Jarle Nergård
    Brigader og sjef for Kampflyavdelingen i Forsvarsmateriell
Norge kjøper 52 kampfly av typen F-35 fra amerikanske Lockheed Martin. Den samlede innkjøpsprisen er ifølge Forsvarsdepartementet 90,2 milliarder kroner.

Faktum er at Norge og Finland vil betale omtrent like mye for de nye F-35-flyene.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Onsdag 5. januar publiserte NTB flere saker hvor de hevdet at «Finland betaler 440 millioner kroner mindre pr. fly enn det Norge i gjennomsnitt betaler for samme type fly.»

Dette er ikke riktig. Faktum er at Norge og Finland vil betale omtrent like mye for de nye flyene.

Altfor høye

Det NTB har gjort i sine beregninger, er at de har tatt de totale norske og finske prosjektkostnadene, som i begge land inkluderer både fly, våpen, utstyr og mye annet, og fordelt disse på det antall fly som landene kjøper.

På denne måten har de kommet frem til påståtte flypriser for Norge og Finland som i begge tilfeller er altfor høye.

Prisen har sunket

Den faktiske flyprisen vises i grafen under. Den er laget av den amerikanske riksrevisjonen og viser prisutviklingen for hver produksjonsserie eller «lot» som så langt er på kontrakt for den F-35-versjonen som både Norge og Finland kjøper.

Flyene i «lot 7» er de som ble levert i 2015, året Norge fikk sine to første fly. «Lot 14» er fly som skal leveres i 2022, hvor grunnprisen for fly uten motor nå er nede i 77,9 millioner dollar, eller litt under 700 millioner kroner.

Flypris for F-35A. Grafen er laget av den amerikanske riksrevisjonen GAO.

Dette er prisen alle land som kjøper fly fra den produksjonsserien, må betale.

Som grafen viser, har prisen gått kraftig ned siden starten og har nå nesten flatet ut. Vi forventer at den vil reduseres noe mer før Finland begynner sin anskaffelse i 2025, men bare med noen få prosent.

Nær norsk pris

Når Finland på toppen av dette må betale et påslag for hvert fly fordi de ikke er en del av F-35-partnerskapet, så betyr det at de vil få fly med en snittpris som ligger tett opp mot den norske, og som på ingen måte er 440 millioner lavere pr. fly.

Dette understøttes av det finnene selv sier om sine flypriser. De oppgir at flyene utgjør ca. 4,7 av de totalt 8,4 milliarder euro de forventer å bruke på anskaffelsen. Dette tilsvarer rundt 83 millioner dollar pr. fly, noe som ikke er svært ulikt den snittprisen vi selv forventer.

Igjen, å fordele topptall på antall fly på denne måten gir ikke hele bildet, men dette viser i det minste at den finske flyprisen ikke skiller seg betydelig fra det andre forventer å betale, inkludert oss her i Norge.

Klare til å overta

Fokus for den norske F-35-anskaffelsen har hele tiden vært å sikre en best mulig overgang mellom F-16 og F-35. Norske F-16 er ca. 15 år eldre enn dagens finske kampfly, og vi kunne ikke ventet mye lenger med å erstatte dem.

Dette har vært driveren for den anskaffelsesplanen vi har jobbet etter i snart ti år. En plan som har sikret at F-35 står klar til å overta når vi denne uken takker av F-16 etter mer enn 40 års trofast tjeneste.


  • Følg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Fly
  2. Finland
  3. F-35
  4. Norge