Hold ungene våre unna budsjettkampen!

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) protesterer mot kutt i statsbudsjettet og stenger barnehagene kl. 14 onsdag. Dette er brudd på vedtektene, mener foreldrene som signerer innlegget.

Vi henter ungene våre til vanlig tid på onsdag.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

På fredag fikk vi, sammen med foreldre til barn i hundrevis av private barnehager landet over, følgende beskjed: Barnehagene stenger førstkommende onsdag klokken 14, som ledd i en politisk aksjon fra Private Barnehagers Landsforbund (PBL) som protesterer mot kutt i statsbudsjettet.

Stengning uten hjemmel

Det barnehagene ikke opplyser foreldrene om, er at de ikke har noen hjemmel for å stenge som ledd i en slik aksjon.

Politiske myndigheter kan stenge barnehager i ekstraordinære situasjoner og med hjemmel i lov (som koronapandemien var et godt eksempel på).

Når barnehagene selv stenger, er dette brudd på vedtektene som fastsetter åpningstiden. Og dermed er det et brudd på avtalen mellom barnehagen og foreldrene. Vi har gitt beskjed til vår barnehage om at vi ikke deltar i denne aksjonen. Derfor henter vi barna våre til vanlig tid på onsdag.

Omstridt budsjettkutt

Aksjonen dreier seg om kutt i det såkalte pensjonspåslaget, som er en del av tilskuddssystemet for private barnehager. Forslag til kutt var fremmet av både den avtroppende Solberg-regjeringen i sitt siste statsbudsjett, og i Støre-regjeringens første, med litt ulik sats.

Vi er ikke eksperter på barnehagefinansiering og skal ikke gå nærmere inn i denne debatten. Vi nøyer oss i denne omgang med å konstatere at det er politisk uenighet om budsjettkuttene, og at det er midt i denne striden PBL nå velger å aksjonere ved å stenge barnehagene.

Det er selvsagt legitimt at PBL kjemper mot kutt i statsbudsjettet og fremmer de argumentene de måtte ønske om dette.

Men som alle andre interessesammenslutninger, må de bruke de alminnelige kanalene som eksisterer for å nå frem med sitt syn.

PBL er da heller ikke en marginalisert aktør som har vanskelig for å få oppmerksomhet for sin sak og taletid hos beslutningstagerne. På deres hjemmeside kan vi lese at de senest forrige uke hadde møte med kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) for å legge frem sitt syn på budsjettkuttene.

Når barn blir middel

Som foreldre reagerer vi sterkt på denne aksjonsformen fra PBL. Det opplyses bare om at barnehagen «stenger», uten noe mer informasjon om hvorvidt de faktisk kan kreve at vi henter barna før planlagt tid.

På mindre enn tre virkedagers varsel skal altså foreldre kaste om på jobb-planer eller finne barnevakt. For noen er det kanskje ikke så vanskelig. Men de fleste av oss har behov for å kunne stole på at barnehagen er åpen når den har sagt at den skal være det.

I motsetning til streik og lockout, som er lovlige og regulerte aksjonsformer som balanserer mellom behov for kraftfulle virkemidler i tvister mellom partene i arbeidslivet på den ene siden, og samfunnets behov for at samfunnskritiske tjenester holdes åpne på den andre siden, er dette en uhjemlet nedstengning av en velferdstjeneste som barnehagene utfører på vegne av det offentlige.

På mindre enn tre virkedagers varsel skal altså foreldre kaste om på jobb-planer eller finne barnevakt

Helt frivillig

Også PBL vet at de ikke har hjemmel for å tvinge barna hjem. På deres hjemmesider kan vi lese at «ettersom markeringen i juridisk forstand er et brudd på avtalen barnehagene har med foreldrene, har barnehagene i siste omgang ikke annet valg enn å forholde seg til foreldrenes beslutninger».

For å snu på det: Dette er altså ikke noe annet enn en frivillig foreldreaksjon som vi foreldre finansierer gjennom uttak av ferie eller avspasering, eller kjøp av privat barnepass.

De som måtte ønske det, må jo gjerne delta i aksjonen. Men foreldre må få vite at dette er helt frivillig, og vi forventer at det ikke stilles spørsmål ved at noen ikke ønsker å delta.

Også PBL vet at de ikke har hjemmel for å tvinge barna hjem

For oss hadde det kanskje vært enklere å hente barna klokken 14 på onsdag for å unngå å være de «vanskelige» foreldrene i en barnehage som vi ellers er superfornøyde med. Vi har fleksible jobber og kunne i prinsippet tatt igjen det tapte på kvelden. Men vi frykter at dersom vi gjør det, blir vår deltagelse tatt til inntekt for et politisk syn som vi ikke stiller oss bak.

Vi henter derfor ungene til vanlig tid på onsdag og oppfordrer foreldre til å tenke gjennom om de ønsker å delta eller ikke. Det er nemlig helt valgfritt, selv om PBL prøver å få oss til å tro noe annet.