Vi krever frihet for Palestina, ikke straffrihet for Israel!

34 organisasjoner har signert oppropet om at Norge må anerkjenne Palestina som stat og stanse utbyggingen av ulovlige israelske bosettinger.

Den nye regjeringen må ta sitt internasjonale ansvar på alvor og fordømme Israels menneskerettighetsbrudd.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.
  • Se alle som har signert oppropet nederst.

Situasjonen i Palestina er de siste årene blitt stadig mer kritisk. Samtidig økte Solberg-regjeringen norsk handel og samarbeid med okkupasjonsmakten Israel.

Jonas Gahr Støres (Ap) regjering må fornye Norges rolle. Den må jobbe offensivt for en varig og rettferdig fred i Palestina og Israel.

Strider med internasjonal lov

I dag har ikke israelske myndigheter reelle incentiver for å avslutte okkupasjonen og initiere en rettferdig fred med palestinske myndigheter.

Den tidligere israelske fredsforhandleren Daniel Levy sa det slik: «Hvis Israels ulovlige fremferd fortsetter å bli møtt med straffrihet, kan vi heller ikke forvente noen positiv forandring. Det er så enkelt. Israel iverksetter politikk som strider med internasjonal lov og FN-resolusjoner fordi det kan.»

Legitimerer krigsforbrytelser

Rapporten Don’t Buy into Occupation viser at Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet) har investeringer i 41 selskaper som er involvert i ulovlige israelske bosettinger på den palestinske Vestbredden.

Oljefondet troner på toppen i Europa med investeringer for over 11 milliarder dollar. Tall fra SSB viser at den samlede importen fra Israel til Norge var rekordstor i 2020 og hadde en verdi på 1,313 milliarder kroner.

Norsk handel med Israel har økt i takt med at landet strammer grepet om okkupasjonen. Konsekvensene er at politikken Norge fører bidrar til å legitimere og i verste fall gir økonomisk støtte til krigsforbrytelser.

Må føre en tydelig politikk

Vi etterlyser at en ny regjering tar sitt internasjonale ansvar på alvor, fører en tydelig politikk som både fordømmer Israels folkerettsbrudd og følger opp fordømmelsene med handling. Disse tiltakene er hva vi anser som nødvendige skritt for å bidra til en rettferdig fred i Palestina og Israel:

  • Regjeringen må jobbe for at norske investeringer og handel ikke understøtter okkupasjon og menneskerettighetsbrudd, for eksempel ved å fraråde norsk næringsliv økonomisk samkvem med virksomheter som bidrar til brudd på folkeretten og menneskerettighetene i okkuperte områder.
  • Regjeringen må vedta et nasjonalt forbud mot import av varer, tjenester og produkter fra ulovlige israelske bosettinger på palestinsk eller syrisk område. Som et minimum må regjeringen innføre en merkeordning for varer produsert på okkupert område, i tråd med EU-domstolens kjennelse fra 2019 og FNs sikkerhetsråds resolusjon 2334.
  • Norge må ensidig anerkjenne Palestina som stat.
  • Som leder av FNs arbeidsgruppe for barn og væpnet konflikt må Norge sette den umenneskelige behandlingen av palestinske barn i israelske fengsler på dagsordenen. Som et minimum må Norge foreslå for FNs sikkerhetsråd at palestinske barn skal inkluderes i arbeidsgruppens ansvarsområde.
  • Norge må kreve at Israel opphever blokaden av Gaza og stanser utbyggingen av ulovlige israelske bosettinger.

Den nye regjeringen kan ikke gi et stilltiende samtykke til fortsatt okkupasjon og menneskerettighetsbrudd.

Vi krever frihet for Palestina, ikke straffrihet for Israel. Det er kun når okkupasjonen får konsekvenser, vi vil se en reell endring i praksis.

Oppropret er skrevet av følgende:

Fredrik Glad Gjernes, daglig leder KFUK-KFUM Global

Aurora Nome, generalsekretær Norges Kristelige Studentforbund

Kristine Martinsen, daglig leder Fellesutvalget for Palestina (FUP)

Line Khateeb, leder, Palestinakomiteen i Norge

Oppropet er signert av følgende organisasjoner:

Kvekerhjelpen

Norske Kirkeakademier

PIM (palestinske barn i israelske militærfengsel)

Sabeel

Kairos Norge

Stiftelsen Karibu

Changemaker

Norsk Folkehjelp

Aftenpostens grafiske klubb

Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF)

BDS Norge

EL & IT Forbundet

Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO)

Handel og Kontor i Norge

Handel og Kontor Oslo og Akershus

LO i Oslo

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Oslo og Akershus

Norges Kommunistiske Parti

Norsk Jernbaneforbund

Oslo Bygningsarbeiderforening

Oslo Grafiske Fagforening

Oslo Senterungdom

Rødt

Rød Ungdom

Ship to Gaza Norway

Sosialistisk Ungdom

Sosialistisk Venstreparti

TeoLOgene

Ungkommunistene i Norge