Debatt

Kort sagt, onsdag 8. desember

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Sykehusenes pandemihåndtering. Tomme bygg i Oslo. Her er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Makten eller avmaktens språk i pandemien?

Lege og postdoktor Henrik Vogt skriver i Aftenposten 3. desember at han ikke vil «trekke sykehusansattes arbeidsmoral og intensjoner i tvil». Men det er nettopp det han gjør.

Han hevder også at det er «etisk interessant» at «ord som «overbelastet kapasitet» og «kollaps» i pandemien blir et maktspråk disse aktørene bruker» (min kursivering).

Han beskriver også situasjonen som en bølge som han mener helsevesenet burde håndtere uten at demningen brister.

Realitetene er: I Norge har vi svært få intensivsenger, kort gjennomsnittlig liggetid og svært høy beleggsprosent.

Det er en gryende forståelse av behov for flere intensivsenger, flere intensivsykepleiere og anestesileger. En influensasesong kan medføre hevet beredskapsnivå.

Man kan planlegge for det akutte ut fra et forventet omfang, men man kan ikke forskuttere omfanget.

Økt beredskapsnivå innebærer raskere overføring til kommunen og at planlagte behandlinger utsettes. Dette er det lite fokus på i pressen. Legeforeningens etiske regler, kapittel 1, paragraf 2, 12 sier: «Legen skal ivareta den enkelte pasients interesse og integritet», «En lege skal i sin virksomhet ta tilbørlig hensyn til samfunnets økonomi» og «Ved mangel på ressurser innen sitt ansvarsområde bør legen melde fra».

Når helsepersonell sier fra om det de oppfatter som ressursmangler i helsevesenet, er det helt nødvendig og mer et uttrykk for avmakt (får ikke gjennomslag i organisasjonen) enn makt.

Stortinget som vi velgere har valgt, bestemmer rammene for helsevesenet og vurderer i mine øyne i for liten grad ressursbruken i helsesektoren opp mot ressursbruken i andre sektorer.

Svein Aarseth, leder, Rådet for legeetikk


Kan vi øve på Nasjonalgalleriet mens dere tenker?

De siste ukene har Aftenposten meldt at 94 offentlige bygninger i Oslo står tomme. Blant andre lokomotivverkstedet i Middelalderparken og Nasjonalgalleriet. Det er ikke hvilke som helst bygninger. Det er spektakulære bygg med gode rom på sentrale tomter, bygget av og for fellesskapet.

Kommunen bør se sin plikt i å utnytte dem. Hvorfor ikke slippe inn det frivillige kulturlivet?

Det er skuffende at vi igjen må lese om at det skorter på midler til renovering og om konseptvalgutredninger som må utføres. Det er en svakhet i forvaltningen av den kommunale eiendomsporteføljen at det ikke finnes rom for å ta byggene midlertidig i bruk.

Det tok ikke mer enn et drøyt år før Møller eiendom åpnet gamle Deichman bibliotek for en fotofestival. Det er synd om det må private aktører til for å få fart på sakene.

Samtidig sitter Oslo Brassband og ringer rektorer for å få tak i et øvingsrom. Oslo Brassband er et korps på profesjonelt nivå som representerer Oslo i konkurranser. De arrangerer også Underholdningskampen, en populær musikkonkurranse for skolekorps.

De mangler sted å øve, og de er ikke alene. Ung i Kor fikk avslag fra over 80 skoler da de skulle holde kortreff i 2019.

Byens frivillige musikkliv blir henvist til skolene, som skal være «lokale kulturhus». Det finnes en lokal forskrift i Oslo som gir frivilligheten rett til å låne skoler, men forskriften gir ikke skolene plikt til å leie ut. Resultatet er at brassbandet ringer over 50 rektorer som sier nei. De fleste uten begrunnelse.

Samtidig med at dette skjer, står Nasjonalgalleriet tomt.

Det kan kanskje høres sprøtt ut at et korps skal få øve på Nasjonalgalleriet. Men er det det? Slike bygg er laget for å samle mennesker og for å gi og skape kulturopplevelser.

Det vil ta tid å finne ut hva disse byggene skal brukes til på sikt. Så la oss utnytte tiden! Slipp inn frivilligheten! Hold byggene i live mens de venter på å bli gjenfødt! De tilhører fellesskapet og bør brukes!

Eirik Kristensen, anleggsrådgiver, Oslo Musikkråd


  • Følg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Koronaviruset
  3. Oslo
  4. Frivillige