Debatt

Det er urovekkende å se at Donald Trump aktivt undergraver selve demokratiet | Eirik Løkke

  • Eirik Løkke, rådgiver i Civita
Valget tirsdag 8. november kan fort bli en farlig natt for det amerikanske demokratiet, skriver Eirik Løkke.

Han delegitimerer valgprosessen gjennom sin insistering på at valget er rigget.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I sitt berømte forsvar for demokratiet, The Open Society And Its Enemies, understreket Karl Popper at den fundamentale forskjellen på demokratier og ikke-demokratier er at overføring av makt fra et regime til et annet skjer på fredelig vis.

Slik undergraver Trump selve demokratiet

Enkelt forklart kan man si at det liberale demokratiet har to komponenter: En hardware og en software.

Hardwaren er det prosessuelle og institusjonelle – eksempelvis gjennomføring av valg.

Softwaren kan forstås som den demokratiske kulturen i et samfunn, at borgerne kultiverer et demokratisk sinnelag, deriblant at de politiske aktørene anerkjenner demokratiske spillerregler.

Trumps oppførsel er svært farlig, ettersom demokratiet som institusjon er enda mer avhengig av gode tapere enn av gode vinnere

I USA har dette prinsippet blitt etterlevd på en imponerende måte siden George Washington ble innsatt som president i 1789.

Nettopp derfor er det urovekkende å observere at Donald Trump aktivt undergraver selve demokratiet, når han delegitimerer valgprosessen gjennom sin insistering på at valget er rigget.

Med dette beviser han at han mangler et genuint demokratisk sinnelag.

Trumps oppførsel er svært farlig, ettersom demokratiet som institusjon er enda mer avhengig av gode tapere enn av gode vinnere.

I 2012 gikk han amok på Twitter

Hva vil skje dersom Trump skulle tape på valgnatten?

Basert på valgkampanjen hans – og enda mer interessant – hans oppførsel for fire år siden, så ser det virkelig ikke bra ut.

Valgnatten i 2012, da Obama ble gjenvalgt, gikk Trump fullstendig amok på Twitter, hvor han de facto oppfordret sine tilhengere til å storme Washington D.C. i en form for folkelig revolusjon.

Dette gjorde han fordi han mente valget var en «parodi» og tvitret blant annet: «This election is a total sham and a travesty. We are not a democracy», samt «Let’s fight like hell and stop this great and disgusting injustice! The world is laughing at us.»

Han er blitt den største sikkerhetsrisikoen for USA

Denne type oppførsel er, for å si det forsiktig, et eklatant eksempel på en kandidat som simpelthen ikke aksepterer demokratiske spilleregler.

Til Trumps forsvar skal det sies at han slettet en god del av sine tweets i etterkant, og at han ytret disse meningene på et tidspunkt da det ikke var helt klart hvem som kom til å vinne.

Men det er knapt noen god unnskyldning.

Holdningene han uttrykte, og uttrykker på nærmest daglig basis, er skremmende.

Han er blitt den største sikkerhetsrisikoen for USA, uavhengig av om han faktisk skulle ende opp med å vinne valget eller ikke.

En farlig natt for det amerikanske demokratiet

Fordi demokratiet avhenger av gode tapere, er telefonsamtalen hvor den tapende kandidat innrømmer nederlag på valgnatten, blitt et symbol, ja, nærmest en institusjon, som uttrykker at presidentkandidatene, tross sine uenigheter, aksepterer de demokratiske spillereglene.

Av den grunn har alle tapende kandidater i moderne tid tatt telefonen for å ringe og gratulere vinneren.

Valget tirsdag 8. november kan fort bli en farlig natt for det amerikanske demokratiet

Dette er også svært viktig fordi det direkte legitimerer presidentens autoritet som sjef for USAs væpnede styrker – altså vedkommende sin rolle som «Commander in chief».

Man må selvsagt håpe at Trump besinner seg, men basert på hans oppførsel så langt, er det lite som tyder på at Trump er villig til å sette landets interesser over sine egne.

Valget tirsdag 8. november kan derfor fort bli en farlig natt for det amerikanske demokratiet.

På Twitter: @Eiriklokke

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. USA-valget 2016
  2. Donald Trump
  3. USA-valg 2016
  4. Demokrati