Vesentlig å undersøke ungdommers mistrivsel

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.
Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Stråmannsargumentasjon defineres gjerne som at man i diskusjoner tillegger andre meninger de ikke har, og så argumenterer mot disse. I så måte er professor emeritus Arne Holtes meningsytringer mot oss et stjerneeksempel.

Vi har hverken i Folkeopplysningen eller i vårt forrige debattinnlegg hevdet at unge blir sykere og sykere. Det vi derimot har snakket om hele veien, er den økte rapporteringen av unges psykiske helseplager.

Det vi imidlertid kan enes med Holte om, er at unge i Norge tross alt har det relativt bra. Og selvfølgelig kan man diskutere om dette får nok oppmerksomhet, noe vi selv også fremholder med jevne mellomrom.

Men det ene utelukker ikke det andre, og når Holte skriver at «80–90 prosent er fornøyde med det meste som betyr noe i livet» så er det jo ikke et ubetydelig problem hvordan det går med resten. Omregnet fra prosent til antall så er det snakk om 50.000 til 100.000 ungdommer.

Her er det av vesentlig samfunnsmessig interesse å undersøke årsakene til deres mistrivsel. Og for disse er det en fattig trøst at unge i Norge flest er sunne og glade.
Ole Jacob Madsen, professor, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Ingunn Eriksen, forsker, Velferdsforskningsinstituttet Nova, Oslo Met

Tilmann von Soest, professor, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo