Debatt

Bernadotte oppnådde det som var mulig

 • Oslo
 • Professor Em.
 • Forf>
 • Av <forf>elling Kvamme<
Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

De Hvite Bussene.Ingrid Lomfors kritiserer i sitt innlegg i Aftenposten 28.10. at Svenske Røde Kors brøt sine egne prinsipper om humanitet og uavhengighet ved ikke å behandle alle mennesker likt. Senere skriver hun at hun aldri har hevdet at Folke Bernadotte traff noen feil beslutning. Bernadotte var først visepresident i Svenske Røde Kors og ble i 1945 president, altså handlet han på vegne av Svenske Røde Kors. Hvordan forklarer hun det? Bernadotte beretter i sin bok "Slutet" ("Siste Akt") hvor vanskelig forhandlingene med Himmler var, spesielt så lenge Hitler var i live. Himmler var klar over at Hitler og mange høytstående partifeller var motstandere av å frigi de skandinaviske fangene. Himmler måtte derfor balansere på stram line, og det minste feilskjær fra hans side kunne koste ham livet. Selv hadde han håp om å redde seg selv via sine svenske forbindelser, og det var nok grunnen til hans forhandlingsvilje. Himmler var åpenbart i en tvangssituasjon, og man får innrykk av at Bernadotte oppnådde det som var mulig i dagens situasjon. I 1945 var de tyske konsentrasjonsleirene overfylte, og fangene var særlig plaget av sult, manglende hygiene og infeksjonssykdommer. Jeg har kjennskap til at Neuengamme før Bernadottes ankomst var i en særstilling, fordi fanger i ledende posisjoner bestod av tidligere kriminelle fanger, til forskjell fra fangeledelsen i de fleste andre konsentrasjonsleirene. De kriminelle fangene plaget og trakasserte de politiske fangene. For disse fangene kunne det derfor være en fordel å bli overført til en leir hvor fangeledelsen bestod av politiske fanger, og for de kriminelle spilte det neppe noen rolle. Dette regner jeg med at Bernadotte hadde kjennskap til. Transporten ble også foretatt med relativt komfortable busser, til forskjell fra i overfylte godsvogner som ellers var vanlig.Hva mener så Lomfors at Svenske Røde Kors skulle ha gjort? Fortelle Himmler at Røde Kors ikke kunne akseptere å transportere fangene i Neuengamme til andre leirer? Hva tror Lomfors at Himmler da ville ha svart? At det er plass nok i Neuengamme? Hva tror Lomfors ville ha skjedd med de skandinaviske fangene hvis forhandlingene hadde brutt sammen? Synes Lomfors at det var moralsk forkastelig å redde noen når ikke alle kunne reddes? Lomfors titulerer seg som historiker, og skriver at hun representerer det syn på historien som hevder uavhengighet og selvstendighet i tolkningen av det som skjedde. Uavhengighet og selvstendighet kan man trygt si også preger den engelske historikeren David Irving, som i sine publikasjoner ufarliggjør de tyske konsentrasjonsleirene. Det er bemerkelsesverdig ar han til en begynnelse fikk støtte av historikeren professor Dahl ved Universitetet i Oslo. Uavhengighet og selvstendighet som ikke er basert på inngående kildegranskning, er kvasivitenskap, og Lomfors' hoverende belæring fra elfenbenstårnet, kan derfor virke som en bumerang.

Les også

 1. Folke Bernadotte på skraphaugen

 2. Hvite busser: Debatt fåfengt

 3. Hvite busser: Heltekrønikens tid er forbi

 4. Redning med livet som innsats

 5. De norske fangenes grusomme dilemma

 6. Ikke alle fikk være med

 7. Redningsmannen Bernadotte

 8. Fangenes moralske dilemma

 9. Fikk livet i gave i 1945

Les mer om

 1. Debatt