Dagens opptakssystem knuser drømmer

  • Kristoffer Hansen
  • Therese Eia Lerøen
  • Nicholas Wilkinson
Kristoffer Hansen (20), leder i Elevorganisasjonen, Nicholas Wilkinson (27), leder i Sosialistisk Ungdom og Therese Eia Lerøen (25), leder i Norsk studentorganisasjon, mener det er på tide at flere faktorer enn karakterer spiller inn når man søker høyere utdanning.

Det er et paradoks at et system som skal sortere mennesker fullstendig neglisjerer den menneskelige faktoren.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Samordna opptak åpnet i dag dørene for at tusenvis av ulike elever kan søke seg til tusenvis av ulike studier. Systemet som vender elevene tommelen opp eller ned begrenser seg til å gjøre en matematisk utregning av en elevs snittkarakter. Og det er egentlig alt.

Ikke mer enn et desimaltall

Systemet spør ikke eleven med botanikerdrømmer, som leser plantekataloger på sengen og har gjort det siden tidlig barndom, om han er motivert for studiet.

Systemet vil aldri finne på å utforske annen relevant, unik erfaring enn det som kan komme fram av et simpelt karakterkort, og det kan være spikeren i kisten for en skolelei fotballspiller som vil bli fysioterapeut.

Systemet vil ikke la en elev vise at den kan mer enn det desimaltallet på vitnemålet tillater.

Det er i bunn og grunn enkelt. Det ville vært bedre om opptakssystemet til høyere utdanning gjorde noe mer enn å bare lese av snittkarakterer. Det ville simpelthen vært bedre å vurdere hele eleven med alle dens parametere.

Må tillate seg et bredere vurderingsgrunnlag

Samfunnet vil identifisere de beste legene, ingeniørene og lederne tidlig for å lede dem inn i karrièrene som maksimerer deres talenter, for å få mest igjen av det vi putter inn.

Systemet vil ikke la en elev vise at den kan mer enn det desimaltallet på vitnemålet tillater.

Høyere utdanning er den beste prosessen til å gjøre dette, men da kreves det en opptaksordning som tillater seg et bredere vurderingsgrunnlag. Det er ikke nødvendigvis gitt at en sekser i geografi er det som skal til for å bli en god sykepleier.

  • Disse studiene er vanskeligst å komme inn på
    Slik systemet er i dag, kan allikevel disse karakterene være avgjørende for om den enkelte kommer inn på studiet eller ikke. Hvorfor skal en sekser i geografi gjøre deg til en bedre sykepleier enn en med karakteren fem?

I Skottland vurderes studenter som jobbsøkere

Norge er ikke alene om å ha høyere utdanning. I Skottland vurderes studenter som jobbsøkere. Utdanning og arbeidserfaring vurderes, et intervju gjennomføres, og et motivasjonsbrev tas i betraktning før studenten får enten ja eller nei.

Opptaksprøver, praktiske eller skriftlige, kan være et supplement til vurdering av karaktersnitt, som vil gi et mer fullstendig bilde av kandidatens kunnskapsgrunnlag.

Studentenes egnethet og personlighet kan komme tydeligere frem gjennom et intervju.

Gjennom motivasjonsbrev kan studentene selv gjøre rede for egne kvalifikasjoner og motivasjonen til å begynne på det studiet man har søkt seg inn på.

Den menneskelige faktoren vel så viktig

Vi har mye å lære av skottene, som for lenge siden erkjente at den menneskelige faktoren er vel så viktig som hvem som har høyest snitt på vitnemålet.

Desto bredere grunnlaget er for avgjørelsen, jo sikrere kan man være på at de beste studentene plukkes opp.

Vi har mye å lære av skottene, som for lenge siden erkjente at den menneskelige faktoren er vel så viktig som hvem som har høyest snitt på vitnemålet.

Derfor ber Elevorganisasjonen, Norsk studentorganisasjon, og Sosialistisk Ungdom kunnskapsministeren og institusjonene høste erfaringer fra andre land som over lang tid har praktisert alternative opptakskrav.

Elevene fortjener et mer rettferdig opptakssystem.

Nyhetssak om temaet:

Les også

Foreslår at skolekarakterene skal bli mindre viktige

Les også disse debattinnleggene:

Ja til leger uten karaktergrenser