Fritt Ord har gitt en av sine gjeveste priser til en som ikke liker det frie ord

Hvilken rasisme er det Ella Marie Hætta Isaksen sikter til?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Norsk presse har gitt spalteplass til rasisme og konsekvent dekket Fosen-aksjonen på feil måte. Samiske barn må bære omkostningene av denne grumsete mediedekningen.

Det er, kort oppsummert, hva Ella Marie Hætta Isaksen hadde å si om norske medier da hun holdt sin takketale i Fritt Ords lokaler torsdag.

Det som er trist

Isaksen har fått Fritt Ords honnørpris. En gjev anerkjennelse fordi hun har brukt sin stemme og sitt samfunnsengasjement. Hun har bidratt til å berike det offentlige ordskiftet, vist mot og styrke over lang tid, og ledet en sivil ulydighetsaksjon det står respekt av. Unge mennesker som er opptatt av verden omkring seg, er avgjørende for demokratiets fremtid. Ære være Isaksen for det.

Det er bare så trist at hun hverken liker eller anerkjenner det et demokrati er helt avhengig av for å kunne kalles et demokrati: folk som er åpent uenig med hverandre, og en presse som søker et bredt kildegrunnlag.

Isaksen mener at de største mediehusene i Norge fremmer samefiendtlige holdninger, og at de aktivt bygger oppunder en forestilling om at urfolk står i veien for det grønne skiftet. Hun kritiserer mediene for å slippe til stemmer som gir reinnæringen skylden for fraflyttingen i nord. Hun sier videre at norske medier ikke ser forskjell på legitime motstemmer og ren rasisme.

Hvilken rasisme som har fått plass i den redigerte pressen, sier hun ikke noe om

Hvilken rasisme som har fått plass i den redigerte pressen, sier hun ikke noe om. Det burde hun snarest bli bedt om å gjøre.

Jeg fulgte mediedekningen av Fosen-aksjonen tett. Skulle jeg beskrive dekningen, ville jeg sagt at den var døgnkontinuerlig og omfattende, svært tett på og preget av både nysgjerrighet og sympati. Hætta Isaksen fikk uttale seg i rikt mon hver eneste dag. Olje- og energiministeren ble drevet fra skanse til skanse.

I kjølvannet av saken oppsto det imidlertid en interesse for meningsmangfoldet i samiske saker. Flere politisk engasjerte samer grep både pennen og mikrofonen. Det ble, kanskje for første gang, klart for de store mediehusene i Oslo at samer er like mangfoldige som andre borgere i Norge. Det burde bli tatt imot som et fremskritt og en seier. Hvorfor gjør ikke Isaksen det?

Uansett årsak er det både urovekkende og trist at en sterk og viktig rollemodell har en så intolerant holdning til en kritisk offentlighet. Og hun er dessverre heller ikke alene. Isaksen skriver seg inn i en trend i tiden som er særlig synlig i identitetspolitiske kamper. Der stemples motstemmer med stygge karakteristikker. Helst skal de støtes ut. Også journalister og redaktører som bedriver alminnelig kildearbeid, får sitt pass påskrevet. Vi har sett det mange ganger før.

Feirer intoleransen

Men det rareste av alt er at Fritt Ord nå er med på å feire intoleransen. En institusjon hvis viktigste oppgave er å løfte taket og stimulere meningsmangfold, gir nå pris til en samfunnsaktør som ser ut til å ha et helt annet verdigrunnlag.

Kanskje handler det om dårlig research og lav bevissthet. Da bør i så fall styret ta grep og innføre en enkel regel: Den som skal hedres for sin innsats for det frie ord, må tydelig anerkjenne at også motstemmer skal få plass i presse og offentlighet. Hvis ikke mister hele prisen sin verdi.

I den første versjonen av dette innlegget var Ella Marie Hætta Isaksens navn skrevet feil. Innlegget ble endret lørdag 1. april 2023 klokken 15.46.

Ella Marie Hætta Isaksen har etter at dette innlegget ble publisert, tatt kontakt og poengtert at hun ikke har anklaget enkeltpersoner for å være rasister, men at noen uttalelser er rasistiske.
Anki Gerhardsen har derfor ønsket å endre noen av formuleringene i sitt innlegg. Følgende setninger er endret mandag 3. april klokken 11.59:
Hvilken rasisme er det Ella Marie Hætta Isaksen sikter til? (Endret fra «Hvilke rasister».)
Norsk presse har gitt spalteplass til rasisme og konsekvent dekket Fosen-aksjonen på feil måte. (Endret fra «rasister» til «rasisme».)
Hun sier videre at norske medier ikke ser forskjell på legitime motstemmer og ren rasisme. (Endret fra «rene rasister» til «ren rasisme».)
Hvilken rasisme som har fått plass i den redigerte pressen, sier hun ikke noe om. (Endret fra «Hvilke rasister» til «Hvilken rasisme».)

Les svaret til Ella Marie Hætta Isaksen: