Debatt

Kort sagt, torsdag 9. juli

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Aftenpostens sportsdekning under koronaen. Usynliggjøringen av skogfinnene. Behovet for energisparing. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Ingenting å skrive om på Sporten?

Hva skulle sportsredaksjonen i Aftenposten skrive om under koronaen? Hva ville leserne ha? Nylig skrev avdelingsleder Eirik Fardal at det var vanskelig å skrive om ingenting. Sportsredaksjonen bestemte seg for å fokusere på gamle helter og idrettsstjernenes nye treningshverdag.

Men det finnes jo et og annet tema i idretten som kunne vært påspandert noen linjer? Maktens korridorer i Idretts-Norge har godt av å utfordres oftere. Rasisme både i topp- og breddeidrett kan gi nok stoff til å lage en sak eller to av. Det samme gjelder hvordan idretten forholder seg til klima- og miljøkrav. Blant andre Odds Ballklubb jobber målrettet med dette. Og hvorfor ikke skrive om autoritære regimer som bruker mesterskap og klubbkjøp for å renvaske både eget navn og egne penger. Eller hva med supporternes nye hverdag når idretten stoppet opp?

Det finnes noen unntak, for eksempel Aftenpostens dekning av PFU-dramaet i Norges Fotballforbund og Saudi-Arabias kjøp av Newcastle. Men problemet peker Fardal på selv – det redaksjonelle fokuset har ikke vært på sånne saker. Så til neste gang en pandemi stenger ned idretten og idétørken melder seg i sportsredaksjonen, er det altså bare å plukke fra denne listen.

Marie Harbo Dahle, Oslo


Du usynliggjør skogfinnene, Alstadheim!

Kjetil B. Alstadheim skriver i Aftenposten 1. juli om at hetsen og diskrimineringen mot samer og kvener i dag har røtter i fornorskningspolitikken som nasjonsbyggingen førte med seg. Denne granskes nå av sannhets- og forsoningskommisjonen. Han nevner ikke at også skogfinner omfattes av mandatet.

Han benytter dermed den fornorskningsstrategien som kanskje har rammet skogfinnene hardest: usynliggjøringen, et kraftig middel for å undergrave en gruppe. Ideen om at fornorskningen av skogfinnene skjedde frivillig, må utfordres. Dessverre forskes det praktisk talt ikke på skogfinner, så vi mangler informasjon om hvordan dette faktisk skjedde.
Skogfinnene ble og blir usynliggjort på mange vis:
• Finske stedsnavn fornorsket
• Finsk språk motarbeidet
• Skogfinner utelatt fra historieverk og lærebøker

• Utelatelse også fra minoritetshistorien (rasebiologi)
Jeg føler meg som en usynlig minoritet blant minoritetene. Selv for oss skogfinner er skogfinsk kultur og historie usynlig. Dessverre var fornorskningen av skogfinnene så vellykket at man ikke engang husker å omtale dem når man skal snakke om fornorskningen.

Lina S. Sjølie, skogfinne


Energieffektivisering gir konfliktfri kraft

Knut Kroepelien i Energi Norge skriver i Aftenposten 25. juni om behovet for strøm for å kutte klimagassutslipp i Norge. Ja, vi må fase ut mye fossil energi i transportsektoren, i industrien og i andre sektorer. Og dette arbeidet må intensiveres. Norge bør ikke bruke fossil energi i 2040, og elektrifisering er helt sentralt for å få dette til.

Kroepelien nevner vann- og vindkraft, men hopper bukk over det mest nærliggende tiltaket som kan gi oss mer kraft tilgjengelig for å erstatte olje, gass og kull, nemlig energisparing. Vi bruker svært mye strøm i våre bygg i Norge, og potensialet for å redusere dette forbruket er stort – i samme størrelsesorden som behovet for strøm for utfasing av fossil energi som Kroepelien nevner.

Både Lavenergiutvalget i 2009 og en fersk studie fra NTNU i 2019 synliggjør dette. Regjeringen har som mål at det skal spares 10 TWh i eksisterende bygg innen 2030. Det tilsvarer forbruket til en halv million husholdninger, 14–15 Alta-kraftverk eller nesten 90 vindkraftverk tilsvarende anlegget på Haramsøya. Nå trenger vi et krafttak for å få realisert dette målet, blant annet gjennom bedre støtteordninger til husholdningene gjennom Enova.

Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet


  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Sport
  3. Aftenposten
  4. Energi
  5. Debatt