Debatt

Overdreven optimisme

 • Sofia Hussain
 • Eivind Lund

Menneskenes behov må være utgangspunktet for nye tekniske løsninger, skriver artikkelforfatterne. <B>MICROSTOCK/NTB SCANPIX</B>

Enkelte politikere synes å tro at bare man utvikler nok teknologi, kommer noe magisk til å skje i helsevesenet. Dessverre tar de feil.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Vi må starte med folks behov før vi bestemmer oss for hva som skal lages.

Stortingsmeldingen "Morgendagens omsorg" legger stor vekt på bruk av teknologi for å løse problemene i helse— og omsorgssektoren. Men velferdsteknologi alene løser ingenting. Som mennesker som jobber med brukerdrevet design og teknologiutvikling, blir vi bekymret når de som videreutvikler helsesektoren ser ut til å overse hvor viktig det er å sette seg inn i behovene til menneskene teknologien er til for.

En dårlig erstatning

Ved St. Olavs Hospital har man utviklet en egen navigasjonsapp for sykehusområdet. Det kan sikkert ha høy verdi for dem som jobber der, men for pasienter og pårørende som har det travelt, er en app en særdeles dårlig erstatning for god skilting.

Sofia Hussain

Eivind Lund

Fra et SINTEF-prosjekt i 2012, vet vi at skiltingen ved St. Olavs Hospital er et stort problem, særlig for folk som skal til akuttmottaket. Den ene dagen det ble gjort observasjoner der, kom det en pasient som hadde blitt sendt av legen sin til sykehuset dagen før, men etter å ha lett lenge etter akuttmottaket, gikk hun hjem. Neste dag gjorde hun enda et forsøk og klarte å finne frem – etter én time. Heldigvis var hun ikke så syk som først antatt. Det gikk bra denne gang, men de ansatte får daglig henvendelser fra pasienter som har brukt lang tid på finne frem.

Spør brukerne!

Hvis man tror at appen løser problemet med dårlig skilting, forutsetter man at pasienter og pårørende har a) smarttelefon, b) dekning og c) tid til å laste ned og sette seg inn i hvordan appen virker. Å la interiørarkitekten få bestemme at man ikke skal ha røde striper på gulvet og store skilt, er en feilvurdering. Når folk i neste omgang ikke klarer å finne frem, gjør man en ny feilvurdering hvis man spør "hvordan kan vi løse dette med teknologi?". Det er heller disse spørsmålene man må stille: "Hvem er brukerne? Hva er det de ikke får til? Hva blir den beste løsningen?" Teknologi er ikke alltid det rette svaret, og selv når det er det, må utviklingen skje med utgangspunkt i reelle brukerbehov.

Fra 2007 til 2011 gjennomførte en av oss (Sofia Hussain) et forskningsprosjekt i samarbeid med Røde Kors i Kambodsja. Hun ble bedt om å se på hvordan benproteser for barn kunne få lengre holdbarhet, men gjennom prosjektet ble det klart at det ikke først og fremst var dette brukerne var opptatt av. Enda mer enn bedre proteser, trengte de løsninger som gjorde det mulig for dem å gå i gjørme og klatre i trær, slik at de kunne bidra i jordbruk på lik linje med andre barn i landsbyen. Disse behovene ble avdekket gjennom å kommunisere med alle brukerne: barna, familiene deres, protesemakere, helsearbeidere, tradisjonelle medisinmenn og myndigheter.

Røde Kors gjør en formidabel innsats under særdeles vanskelige forhold for å hjelpe mange mennesker. At de ikke har mulighet til å gjennomføre designprosesser med brukerinvolvering, er derfor forståelig. Men overraskelsen var stor da Hussain flyttet hjem til Norge og begynte å jobbe i det norske helsevesenet: Heller ikke her fantes det noen kultur for å snakke med pasienter, pårørende og helsepersonell. Nye produkter og tjenester utvikles stadig uten at man setter seg inn i brukerbehovene.

Betaler mye for lite

Teknologi har et stort potensial til å løse utfordringer i helse— og omsorgssektoren, men teknologi må ses i en større sammenheng. Selv om det er teknisk mulig å lage noe, betyr ikke det at det skal lages. Det er blitt brukt mye ressurser på å utvikle helseapper, trygghetsalarmer, smarthusteknologi og lignende, men produktene er i liten grad tatt i bruk. Da har man kommet like langt, og betalt mye for lite.

Velferdsteknologi kan bidra til at pasienter får mer kontroll over sin egen situasjon, at de i større grad klarer seg selv og at helsepersonell får enkel tilgang til informasjonen de trenger. Men utviklingen må ikke skje på teknologiens premisser. Menneskenes behov må være utgangspunktet for nye tekniske løsninger.

Les mer om

 1. Debatt

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Personvernhensyn er ikke til hinder i mange av eksemplene som er trukket frem i debatten om pasientsikkerhet

 2. KRONIKK

  Vi trenger Akson for å digitalisere helse- og omsorgssektoren

 3. KARRIERE

  Er du teknisk, men vil også jobbe med mennesker? Her er syv forslag til yrker.

 4. NORGE

  Norske kirurger har funnet ny metode for å fikse dette

 5. NORGE

  Pårørende slipper å ta stilling: Nå blir det enklere å donere vekk organer

 6. KRONIKK

  Pasienten som ingen ville ha