Rektoren ved UiB bommer på kritikken mot Difi | Kjetil Østgård

  • Kjetil Østgård
Kjetil Østgård ved Statens innkjøpssenter tar gjerne en togtur over fjellet for å diskutere løsninger med rektoren ved Universitetet i Bergen.

Vi tar hensyn til både miljø, konkurransesituasjon, leverandører og statens behov for effektive anskaffelser.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen setter i et innlegg 29. august søkelyset på statens reiseaktivitet, togreiser og klima. Vi applauderer engasjementet. Men rektoren bommer når han sier at Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) bidrar til at det lugger i systemet.

Samlet har staten stor innkjøpsmakt som må brukes med omhu og kløkt. Statens innkjøpssenter og Difi inngår felles innkjøpsavtaler i staten – blant annet kjøp av reisebyråtjenester. Vi har et stort samfunnsansvar og må ta hensyn til både miljø, konkurransesituasjon, leverandører og statens behov for effektive anskaffelser. En ekstern evaluering sier vi har lykkes med det.

Vi fremmer tog

Fordi vi ikke stiller krav til at reisebyråene har miljøsertifisering, velger fire universiteter å stå utenfor en ny avtale om reisebyråtjenester. Men krav om sertifisering vil være et brudd på regelverket for offentlige anskaffelser, fordi kravet ikke har den nødvendige tilknytningen til tjenesten reisebyråene leverer. Andre deler av avtalen vil fremme klima og miljø.

Reisebyråene i forretningsmarkedet har kanskje ikke hengt helt med i tiden. I dag er mulighetene for å bestille tog direkte i reisebyråenes portaler få. Nå bruker vi innkjøpsmakten til å kreve integrerte løsninger, slik at det blir enklere å velge tog. Det vil gi resultater!

Derfor synes vi det er beklagelig at noen velger å stå utenfor i stedet for å være med på et felles løft for økt bruk av tog.

Vi må stå sammen

Den rimeligste og mest miljøvennlige reisen er den man lar være å gjennomføre. Bevissthet om når og hvordan det reises er viktig. Staten reiser for om lag 2,4 milliarder kroner årlig. Det er et betydelig beløp. Vi har utarbeidet en strategi som beskriver en rekke tiltak for å bidra til å redusere de totale kostnadene og spare miljøet.

Vi håper vi i staten sammen kan bruke vår innkjøpsmakt på en måte som bidrar til sunn og klimavennlig næringsutvikling. Jeg tar gjerne en togtur over fjellet for å diskutere hvordan vi sammen kan realisere dette.

  • Her er innlegget Kjetil Østgård svarer på:
Les også

Dag Rune Olsen: Tog er for dyrt og har for få avganger. Vi trenger et reelt alternativ til flyreiser.

  • Les også: