Profitt i eldreomsorgen er bra | Christoffer Sundby

  • Christoffer Sundby
Det er en myte at profitt i eldreomsorgen skapes gjennom utnytting av de ansatte, skriver debattanten.

Profitt i eldreomsorgen skapes når god ledelse bedrer arbeidsforholdene, reduserer sykefraværet og bedrer kvaliteten på tjenestene.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Profitt er elefanten i rommet i den politiske debatten om kommersielle leverandører i eldreomsorgen. At venstresiden sier kategorisk nei, er hverken overraskende eller problematisk. Det problematiske er at høyresiden ikke står opp for profitt og konkurranseutsetting som effektive virkemidler for å skape gode, kostnadseffektive tjenester.

Christoffer Sundby er konsernsjef i Unicare.

Gitt at kvaliteten på tjenestene er like god, eller bedre enn før, og at de ansattes betingelser og trivsel er sikret gjennom gode tariffavtaler og godt arbeidsmiljø, er profitt selve beviset på at man har realisert et potensial som tidligere lå urealisert.

Da har man lykkes med konkurranseutsettingen, til det beste for hele samfunnet.

Slik skapes profitt i eldreomsorgen

Profitt i eldreomsorgen skapes når god ledelse bedrer arbeidsforholdene, reduserer sykefraværet og bedrer kvaliteten på tjenestene. Våre tall og erfaringer viser at systematisk arbeid med trivsel og sykefravær reduserer driftskostnadene med om lag 10 prosent. Dette blir mange titalls millioner kroner spart i en kommune i løpet av et år.

Når trivselen øker, går kvaliteten på tjenestene opp. Beboerne våre nyter godt av sosiale tilbud som kino, butikk, bar og aktivisering, til glede ikke bare for beboere og pårørende, men også for skattebetalere gjennom lavere kostnader til medikamenter.

Det er en myte at profitt i eldreomsorgen skapes gjennom utnytting av de ansatte. Utnytting av ansatte reduserer profitt, fordi de beste da velger å jobbe andre steder, sykefraværet går opp, vikarbruken øker og trivselen går ned.

Les også

Helprivate sykehjem kan være aktuelt for Unicare og Norlandia – men de har ingen konkrete planer

Skattebetalerne spart for 160 millioner

Dette er gode grunner til hvorfor profitt er bra. I tillegg har en profesjonell oppdragsgiver i kommunen alle muligheter til å sikre at profitten står i forhold til innsatsen og blir brukt til det beste for skattebetalerne. Unicare har tjent penger i de årene vi har drevet eldreomsorg. Vår fortjeneste er ikke blitt tatt ut i utbytte, men investert tilbake i driften. Samtidig har vi, sammen med Oslo kommune, årlig spart skattebetalerne for ca. 160 millioner kroner. Dette er vi veldig stolte av.

Vi står overfor enorme utfordringer innenfor eldreomsorgen. Det er ingen tvil om at flere eldre i årene som kommer vil gi økende etterspørsel etter gode omsorgstjenester. Det offentlige kommer til å trenge private bedrifters kapital, kapasitet og evne til å ta frem effektive og smarte løsninger. Da må rammebetingelsene være forutsigbare og tilstrekkelige gode til at profesjonelle private bedrifter tør å satse, og vi må få lov til å konkurrere om å levere de beste og mest kostnadseffektive tjenestene.

Vi håper at vi får lov til å være med på å løse utfordringene i eldreomsorgen i landets kommuner også i årene som kommer. Men, da må både bransjen og høyresiden tørre å snakke om elefanten i rommet: Profitt i eldreomsorgen er bra.

  • Les også:
  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.