Kort sagt, mandag 18. november

  • Debattredaksjonen

Barnekonvensjonens 30 årsdag. Dette er dagens kortinnlegg!

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Hva bør norske barn få på Barnekonvensjonens-30 årsdag?

På Den internasjonale barnedagen 20. november har Barnekonvensjonen 30-årsjubileum.

Konvensjonen skal sikre barns menneskerettigheter og fremme at barnets beste kommer først i alle situasjoner hvor barn er involvert. I 2011 ble det vedtatt en tilleggsprotokoll til konvensjonen som gir barn som ikke får oppfylt sine rettigheter en individuell klagemulighet til en internasjonal instans. Hittil har 52 land, flest vestlige land som Danmark, Finland og Tyskland, signert. Men ikke Norge.

I september 2016 uttalte daværende utenriksminister Børge Brende (H) at «Hovedårsaken til at Regjeringen ikke nå vil fremme forslag om norsk tilslutning til klageordningene, er at det er knyttet betydelig usikkerhet til hvilke konsekvenser ordningene kan få for Norges politiske handlingsrom, og en mulig rettsliggjøring av politiske spørsmål».

Vi synes ikke denne begrunnelsen for å avskjære norske barn for individuelle klagerettigheter holder vann, og mener at det er på høy tid at norske barn gis individuelle klagerettigheter.

Vår erfaring er at det hjelper lite å ha en rettighet om denne ikke kan håndheves. Skredet av barnevernssaker til Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD), hvor mer enn 30 barnevernsklager nå venter på behandling og hvor Norge ble dømt i Strand Lobben-saken, viser med tydelighet behovet for bedre rettssikkerhet for norske barn.

Norge er slett ikke best i klassen når det gjelder menneskerettigheter, selv om vi gjerne har ønsket å tro dette.

Sakene som skal behandles av EMD, omhandler foreldres klager mot det norske barnevernet. Norske barn har ikke tilsvarende klageadgang over menneskerettighetsbrudd som voksne i Norge. Mange barn i Norge møter utfordringer når det gjelder ivaretagelse av menneskerettigheter, innenfor blant annet felt som helse, utdanning og barnevern. Rettshjelpstiltaket Barnas Jurists har stor og økende pågang.

Om vi ønsker å være et land som tar våre barn på alvor, bør barnas internasjonale fødselsdag og Barnekonvensjonens 30-årsjubileum markeres ved å signere tilleggsprotokollen. Det er på høy tid.

Ann Kathrin Nordbø, advokatfullmektig og Maria Cabrera Stråtveit, advokat