Vi trenger ikke milliardærer | Audun Lysbakken

  • Audun Lysbakken
    Audun Lysbakken
Arveskatt må gjeninnføres, mener SV-leder Audun Lysbakken.

De superrikes økende makt er et samfunnsproblem.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Forrige uke hadde milliardærklubben sitt årlige toppmøte i Davos. Det blir stadig flere milliardærer, og de samler stadig større verdier på sine hender. De superrikes økende makt er et samfunnsproblem.

Stein Erik Hagen brukte nylig Dagbladet til å klage over at den blå regjeringen ikke har kuttet nok i formuesskatten.

Hagen og resten av den økonomiske eliten i landet begrunner sine krav med at slike skattekutt vil gi gevinst til oss alle.

Men vet du hva, Stein Erik Hagen? Det stemmer ikke. Norge trenger ikke milliardærer.

Samfunnet har faktisk ingen nytte av eller bruk for milliardærer. Tvert imot. Milliardærenes rikdom har direkte skadelig effekt på samfunnet vårt.

Limet i samfunnet svekkes

Land med stor økonomisk ulikhet gjør det gjennomgående dårligere på målinger av hva som er et godt samfunn å leve i. Land med store forskjeller har blant annet lavere gjennomsnittlig levealder, høyere kriminalitet og høyere spedbarnsdødelighet.

De har mer fattigdom, og lavere økonomisk vekst. Og stor ulikhet svekker demokratiet vårt.

For når pengene samles på færre hender enn før, gjør også makten det. Når det bygger seg opp en økonomisk elite som stikker fra resten, vil selve limet i samfunnet svekkes.

Stein Erik Hagen

Maser om mer til seg selv

Den økende ulikheten i makt og rikdom er en avgjørende årsak til vår tids polarisering, splittelse og politiske uro. På World Economic Forum er dette tema.

At til og med arrangørene av dette milliardærtreffet går langt i å foreslå formuesskatt for rikfolk, er et talende tegn på at de økonomiske forskjellene har fått løpe løpsk.

Den norske overklassen virker foreløpig upåvirket og fortsetter å mase om mer til seg selv.

«Ja, men det er jo slike som jeg som skaper arbeidsplasser», vil Stein Erik Hagen og andre superrike hevde. Og visst har Hagen bidratt til mye bra.

Men spørsmålet er jo om det ville blitt enda flere arbeidsplasser og enda mer økonomisk utvikling ved langt kraftigere omfordeling av rikdommen til milliardærene?

Les også

I Davos er det over 100 dollarmilliardærer denne uken. Arrangøren mener formuesskatt «har en viktig rolle».

Milliardærenes tidsalder

Akkurat det siste hevder blant andre den franske stjerneøkonomen Thomas Piketty, som igjen skaper global debatt om ulikhet med en ny bok.

Det er han som hevder at vi ikke trenger milliardærer. Piketty har derfor tatt til orde for 90 prosent formuesskatt på formuer over to milliarder euro.

Pikettys argumenter er rent økonomiske: De superrike hemmer økonomisk vekst.

Piketty viser oss at vi lever i milliardærenes tidsalder. Siden 1980 har ulikheten økt dramatisk over store deler av verden, fordi en liten elite på toppen stikker av med en stadig større del av verdiene.

I USA er det verst. Der har de ti prosent rikeste nå halve nasjonalinntekten, samtidig som store deler av arbeider- og middelklassen ikke har hatt reallønnsvekst på snart et halvt århundre.

Den franske økonomen Thomas Piketty har tatt til orde for 90 prosent formuesskatt på formuer over to milliarder euro.

Syv milliarder mindre i skatteinntekter

Og i Norge? De ti prosent rikeste eier mer enn halvparten av all formue i Norge, og i realiteten enda mer. Denne ulikheten øker under Erna Solberg.

Pengene i Norge konsentreres på stadig færre hender.

De rike legger beslag på penger som hadde bidratt mer effektivt til økonomien hvis de var spredt bedre: til å skape etterspørsel hvis lavtlønte arbeidsfolk og pensjonister hadde fått litt mer å leve av, og til å bygge samfunnet vårt hvis statens skatteinntekter hadde vært større.

For det er helt feil at det drypper på klokkeren når det regner skattekutt over norske milliardærer. Tvert imot.

Det blir mindre til oss alle om vi tillater noen å stikke av med en stor andel.

Kuttene i formueskatten har gitt syv milliarder kroner mindre i skatteinntekter som vi kunne brukt på felles velferd.

Sårt tiltrengte penger som vi kunne investert i industriutvikling, forskning, kollektivtransport, tog, havner, rassikring, bredbånd, og satsinger på skoler og barnehage.

Dessuten gjør altfor mange av de rikeste alt de kan for å sluse penger ut av landet, noe som slett ikke fører til verdiskaping her hjemme.

Statsminister Erna Solberg (H) og Stein Erik Hagen på World Economic Forum i Davos for to år siden.

Giftig utvikling

Hvordan kan vi hindre den giftige utviklingen vi får når forskjellene i makt og rikdom får øke så dramatisk?

Vi må starte med å sikre at de aller rikeste betaler sin rettferdige andel i skatt. Erna Solbergs skattekutt til de aller rikeste gjennom redusert formuesskatt må reverseres, og det må innføres en ny skatt på de rikes skyhøye arv.

I tillegg må skattesystemet overhales for å fjerne de enorme smutthullene som de rikeste bruker for å unngå skatt.

Arveskatt må gjeninnføres

Norge og Sverige var de første vestlige land siden Mussolinis Italia som avskaffet arveavgiften, ifølge professor Kjetil Ansgar Jakobsens norske gjennomgang av Pikettys nye bok.

For noen år siden kom det frem at to tredjedeler av Norges rikeste er arvinger.

Mens vanlige folk arbeider hardt for en inntekt som de betaler 30-40 prosent skatt på, kan altså de aller rikeste i samfunnet motta milliarder skattefritt uten å løfte en finger. Det gir ingen mening.

Derfor har land som USA, Storbritannia, Frankrike og Tyskland fortsatt arveskatt.

Arveskatt må gjeninnføres. Det bør gjøres med høye bunnfradrag for å skjerme vanlige folk, og økende satser for de høyeste beløpene. En slik maktskatt vil bidra til at vi får et samfunn der vi ikke bare belønner at du er født inn i en rik familie, men heller belønner det viktigste vi har: folks arbeid.

Vi vil ikke leve i milliardærenes tidsalder. Makten skal tilhøre de mange, ikke de få.

Følg Aftenposten meninger på Facebook og Twitter