De som ikke forstår betydningen av strømpriser, forstår ikke Norge | Bjørnar Skjæran og Hadia Tajik

Her skal kabelen legges og frakte norsk vannkraft fra Sima til Peterhead i Skottland.

Nå må NorthConnect stoppes.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Mye underlig er blitt sagt etter Arbeiderpartiets nei til utenlandskabelen NorthConnect. Men blant det rareste er alle de som avviser at strømpriser har betydning for vår egen befolkning og for våre industriarbeidsplasser.

At NorthConnect ville hatt betydning for prisene, er hevet over enhver tvil. Norges vassdrags- og energidirektora skriver selv sin rapport om utenlandskabelen at det vil føre til det «noe økte kraftpriser i Norge».

Bjørnar Skjæran og Hadia Tajik er nestledere i Arbeiderpartiet.

Også Norsk Industri, som selv organiserer et mangfold av industribedrifter, deler vår bekymring. De påpeker at NorthConnect forventes å gi en prisøkning på 1,7 øre/kWh eller en kostnadsøkning på 85 millioner kroner for en bedrift som bruker 5 TWh per år.

De skriver at dette kommer i tillegg til prisvirkningene fra de to andre utenlandskablene Nordlink og NorthSeaLink. Norsk Industri sier det rett ut: «Dette har store konsekvenser for videre drift og satsing for bransjer som konkurrerer med smale marginer i globale markeder. NorthConnect kan svekke incentivet til å investere i utvidelser her hjemme».

Det mener vi det er all grunn til å ta på alvor.

Les også

Solvik-Olsen mener Vedum kan stanse ny strømkabel til utlandet

Ikke romantikk, men realisme

Industribedriftene som vil være berørt av dette, er de samme som gjennom sin kompetanse vil legge grunnlaget for norsk klimaomstilling. Da kan de ikke uten videre påføres merkostnader som vil svekke konkurransedyktigheten deres.

Det er ikke nasjonalromantikk å være opptatt av industriarbeidsplassene våre. Det er realisme. Klimaomstillingen vår kan bare lykkes hvis nettopp disse får ta en nøkkelrolle.

Derfor må det høstes erfaringer fra de to andre kraftkablene først. Det er ikke aktuelt for oss å bygge enda en kabel uten at dette er på bordet. Vi vil ha forutsigbare rammevilkår for industrien.

Det var Frp i regjering som endret norsk lov i 2016 og gjorde det mulig å bygge NorthConnect-kabelen. Da er det ganske merkelig at nylig avgått olje- og energiminister Sylvi Listhaug varsler omkamp i Stortinget, i stedet for å sette en endelig stopper for kabelen da hun hadde sjansen som statsråd.

Les også

Therese Solliens kommentar: Det store spillet om utenlandskablene

Konkurransefortrinn for norsk industri

Ap vil ikke privatisere strømkablene. Vi har fått gjennom i Stortinget at kun Statnett kan eie og drifte utenlandskabler, og at dette må inn i energiloven. Likevel har høyreregjeringen somlet med å foreslå lovendringene de er pålagt.

Dette er Arbeiderpartiets politikk. Ikke alle er enige i den. Men slik vi ser det, er ren og rimelig kraft et konkurransefortrinn for norsk industri som vi må ta vare på.

Energibehovene og den europeiske energiproduksjonen er i rask endring. Det kan komme en dag der nye kabler gir lavere kraftpris for industrien og lavere strømregning for folk når våre naboland etter hvert bytter ut fossil med fornybar energi. Men vi er ikke der nå. Nå må NorthConnect stoppes.