Den magiske medisinen | Bent Høie

  • Bent Høie
    Bent Høie
Helseminister Bent Høie (H).

Vi har ingen vaksiner eller magiske medisiner. Men vi har tillit til hverandre. Det var med på å stoppe smitten. Det er avgjørende for at den ikke skal blomstre opp igjen.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Nå åpner vi det norske samfunnet opp igjen. Litt etter litt. Skritt for skritt. Det kan vi gjøre fordi vi sammen tok kontroll over smittespredningen.

Da koronaviruset kom til Norge, gikk helsemyndighetene ut med råd for å hindre smittespredning. Alle ble oppfordret til å vaske hendene godt og grundig og ikke hoste på andre.

Da smitten begynte å spre seg i befolkningen, valgte regjeringen å innføre tøffe tiltak. Vi stengte barnehagene og skolene. Mange virksomheter og mange aktiviteter ble stoppet. Vi innførte besøksforbud på sykehjemmene og oppfordret til mindre bruk av kollektivtransport og mer bruk av hjemmekontor. Alle ble anbefalt å holde 2 meters avstand til hverandre og ikke samles i større grupper enn fem.

Smittespredningen i Norge falt kraftig. Det var trolig en kombinasjon av flere ting. Men det ser ut som de første oppfordringene om å vaske hendene og ikke hoste på andre, hadde god effekt.

Vi har nemlig sett i ettertid at smittespredningen var på vei nedover da vi innførte de tøffe tiltakene, trolig takket være den norske befolkningen som tok grep ved å følge rådene om håndvask og hostevaner.

Befolkningsundersøker fra Helsedirektoratet viser at så mange som 100 prosent i befolkningen vet hva de skal gjøre for å forhindre smitte. Men det er ikke nok at folk vet hva de bør gjøre. De må gjøre det også.

Jo høyere tillit i et samfunn, jo større er sannsynligheten for at befolkningen følger slike råd. I Norge har vi denne tilliten til hverandre og til myndighetene. Derfor følger vi rådene og blir med på å stoppe smitten.

Når alvorlige sykdommer er tema, snakker vi ofte om nye medisiner og virkningsfulle vaksiner. Å vaske hendene, holde avstand og ikke hoste på andre kan virke smått og hverdagslig.

Men det er det jo ikke. Det er en gammel og god metode som har stoppet smitte og reddet liv tidligere. Da de smittsomme og dødelige sykdommene herjet i Norge for mer enn 100 år siden, gjorde kvinner i frivillige organisasjoner en stor og viktig innsats ved å informere folk om hvordan de skulle unngå å smitte hverandre.

Vi er ikke kvitt koronaviruset selv om smittespredningen i samfunnet nå er liten. Norge samarbeider med andre land for å utvikle behandlingsmetoder og vaksiner. Men det kan ta tid før dette gir resultater. Vi må trolig leve med viruset og risikoen for at smitten blomstrer opp igjen, i ett eller kanskje to år.

Fra myndighetenes side skal vi gjøre flere ting for å beholde kontrollen når vi litt etter litt fjerner de tøffe tiltakene og åpner samfunnet opp igjen. Men innsats fra helsemyndighetene er ikke nok. Vi er helt avhengige av befolkningens innsats.

Hvis folk beholder tilliten til hverandre og helsemyndighetene, hvis de fortsetter å vaske hendene, holde avstand og ikke hoste på hverandre, kan vi beholde kontrollen over smittespredningen.

Det stemmer ikke at vi ikke har noen medisin.

Det er jo dette som er den magiske medisinen.