Debatt

En debatt som må tas | Mohammad Usman Rana

  • Mohammad Usman Rana, forfatter av boken «Norsk islam» og skribent

Ytringsfriheten blir ikke mindre sentral om ansvar og dannelse i ytringer diskuteres, derimot kan friheten raffineres og styrkes på denne måten, skriver Mohammad Usman Rana. Foto: JON-ARE BERG JACOBSEN

I en tid da fundamentalistiske tilhengere av ytringsfrihet vinner terreng, må også ytringsansvar kunne diskuteres.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Fritt Ord-styremedlem Frank Rossavik hadde helt rett da han i sin tale til Fritt Ords honnørprisvinnere Vebjørn Selbekk og Flemming Rose fremholdt at den norske offentligheten har endret seg siden starten på karikaturstriden for ti år siden.

Prisvinnernes syn på ytringsfriheten er blitt mer stuerent i dag, og honnørprisen symboliserer dette.

At Charlie Hebdos sjefredaktør Gerard Biard ble løftet frem som en hovedattraksjon under Arendalsuken i august, illustrerer den samme endringen.

Det er muslimenes egen fortjeneste at de nevnte aktørenes syn blir mer dominerende. Både det fredelige flertallet av europeiske muslimer og de fåtalls voldelige har gjort at pendelen svinger i Roses og Biards retning.

De fredelige muslimene har gjennom sine innbitte forbudskrav mot hån, satire og sjikane mot islam og forventning om spesialbehandling i sekulære, vestlige medier, gitt vind i seilene til de dogmatiske ytringsfrihetsforsvarerne.

Samtidig har de voldelige muslimene bare bekreftet dogmatikernes perspektiver og viktighet i debatten.

Hva slags debattkultur?

Imidlertid tjener det debatten om ytringsfrihet at vi ikke blir beruset av ytringsfrihetsdogmatikernes slagord og mister bakkekontakten i frykt for umusikalske krav fra fredelige muslimer og trusler om vold fra de ekstreme.

Hva slags debattkultur skal vi dyrke frem, når vi avslår å snakke om ytringsansvar, slik politisk redaktør i VG, Hanne Skartveit, foreslår i sin siste lørdagskommentar?

Ytringsfriheten blir ikke mindre sentral om ansvar og dannelse i ytringer diskuteres, derimot kan friheten raffineres og styrkes på denne måten.

Det var overraskende å se den panegyriske mottagelsen av Charlie Hebdo-redaktør Biards tale i Arendalsuken. Den hadde trengt et kritisk søkelys, for Biard strør om seg med stråmenn, blant annet når han hevder at muslimer eller andre religiøse ikke tåler religionskritikk, og bygger talen rundt denne feilaktige påstanden.

Biard strør om seg med stråmenn, blant annet når han hevder at muslimer eller andre religiøse ikke tåler religionskritikk

Etter 11. september 2001 har muslimer tolerert mye kritikk og deltatt i tøffe, daglige diskusjoner om religionens innhold. Ifølge Integrerings – og mangfoldsdirektoratet (IMDi) fikk islam/muslimer 77.000 treff i 2009, et høyere antall enn svineinfluensa i sistnevntes store år. I hovedsak var det et problemfokus når islam og muslimer ble omtalt, viste IMDis undersøkelser.

Innskrenker religionsfriheten

Og det er direkte paradoksalt når den dogmatiske forsvareren av ytringsfrihet i talen forsvarer forbud mot religiøse plagg i Frankrike.

Det går ikke an på den ene siden å forsvare ytringsfriheten og samtidig innskrenke religionsfriheten, som også kan eksemplifiseres ved forbudet mot minareter i Sveits.

Dessuten er det kritikkverdig at Charlie Hebdos redaktør ikke later til å se forskjellen på sekularisme og ateisme, og fremstiller ateismen som opphøyet i en sekulær stat.

Vi må vokte for oss en utvikling der det å debattere ytringsfrihetens innhold blir sidestilt med å løpe muslimske ekstremisters ærend. Derfor skal selv ikke ytringsfrihetens fanebærere heves over kritikk og saliggjøres.

På Twitter: @UsmRana

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Norsk forlag destruerer religionskritisk bok:

Les også

Forleggeren: "Jeg kan ikke stille meg bak et prosjekt og potensielt ofre livet."

Se talen Gerard Biard holdt under Arendalsuka her:

Les mer om

  1. Debatt
  2. Ytringsfrihet