Debatt

Verdens største radiomassakre | Eyvind Kvaale

  • Eyvind Kvaale
    Oslo
Det er vanskelig å forstå at NRK kan få seg til å lage et show ut av denne tragiske radioslukkingen, skriver artikkelforfatteren på vegne av «den frakoblede majoritet».

Onsdag 20. september kobler NRK seg fra min høyst oppegående FM-radio – uten at jeg som pårørende er blitt kontaktet om saken.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Den 20. september er en trist dag for våre kjære FM-radioer i Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold. Etter at NRK i mange år viste vilje til å kommunisere med meg, har de nå takket for seg. Min høyst oppegående FM-radio kobler de seg fra, uten at jeg som pårørende er blitt kontaktet om saken.

Verdens største radiomassakre

Når NRK nå kobler seg fra våre høyst livskraftige radioer, skjer dette i et overveldende omfang. Ingen steder i verden har et lands myndigheter kollektivt stilt samtlige radioer til taushet - på radioutviklingens såkalte alter.

Mens reindriftens vilkår konsekvensutredes, hopper myndighetene elegant over radiodriftens vilkår. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) satte fem krav til slukking av FM-båndet. Ett av kravene lyder:

«Det digitale radiotilbudet må representere en merverdi for lytterne (absolutt vilkår).»

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Medietilsynet påstår at dette kravet er oppfylt. Kan disse etatene være så snill å dokumentere denne utrolige påstanden?

For ordens skyld: Jeg ber ikke om dokumentasjon på at «Det digitale radiotilbudet må representere en merverdi for DAB-radioleverandørene»

Usømmelig slukkingsseremoni

Når min kjære radio er brakt til taushet, opplyser lederen i Digitalradio Norge (DRN) Ole Jørgen Torvmark at «vi er ydmyke overfor dem som må oppgradere apparatene (gjenopplive; min anmerkning) i tiden framover» og «Lyttere som bare har hatt FM-radio til nå, må finne en digital erstatter».

NRKs slukkingsseremoni er lagt til Tryvannstårnet i Oslo klokken 11:11 onsdag den 20. september 2017. Jobben med selve frakoblingen er overlatt til Nina Stensrud Martin og Olav Viksmo Slettan. I tillegg vil radiosjefene i NRK og kommersiell radio være til stede. Representanter for hærskaren av frakoblede radioer er ikke invitert.

For oss som har nære bånd til FM-båndet, er det vanskelig å forstå at selve avretteren NRK kan få seg til å lage et show ut av en så tragisk radioslukking.

Norsk Rikskasting

Alle vi som sitter igjen med våre tause og frakoblede radioer, som ikke opplever noen merverdi med denne seansen, føler oss overkjørte av næringskrefter og partier som aldri har gitt oss et demokratisk tilbud om å medbestemme denne kommunikasjonsavrettingen.
... til Torvmark er du kommet, med Tryvannstårnet som minnestøtte.

Med sorgfull hilsen Eyvind Kvaale, Kolsås – den frakoblede majoritet

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. DAB
  2. Radio
  3. Samfunnssikkerhet
  4. NRK