Debatt

Dagens kortinnlegg | 13. august

  • Redaksjonen

Dette er dagens kortinnlegg: høyhusdebatt, bydelssystemet og norske verdier.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Venstres høydeskrekk

Venstres leder i Oslo fremstår som en stor høyhusmotstander i Aftenposten 4. august. Dette er mildt sagt en «høydare». Hvorfor sier jeg det?

Det brukes eksempler fra Gamle Oslo. Det er en bydel hvor også Venstre er representert. Hva stemmer Venstre når høyhussaker kommer til behandling lokalt? Jo – for høyhus. Venstre stemte mot Tøyenrådets protester mot nye høyder i Hagegata (som vil kaste mer mørke over skolegården på Tøyen skole).

De har stemt for rekordhøyder for nye Plaza, Postgirobygget og KLP-utbygging.
Partiet Rødt fremmet dette forslaget under behandlingen av utbygging i Landbrukskvartalet: «Bydelsutvalget er sterkt imot den høye utnyttelsesgraden som planforslaget legger opp til, og foreslåtte byggehøyder må reduseres i samsvar med bebyggelsen i nærområdet.

Bydelsutvalget viser til at planforslaget er i strid med kommuneplanens høydebestemmelse»
Venstre stemte imot forslaget. Er Venstre høyhusmotstander? «Faktisk feil», i hvert fall på østkanten.

Geir Hem, vara for Rødt i Byutviklingskomiteen i Gamle Oslo

_____________________________________________________

Godt bydelssystem

Johnny Gimmestad argumenterer i sitt innlegg 7. august for å legge ned hele bydelssystemet. Han henviser blant annet til en medieomtalt sak der en dame på Hovseter ønsker sykehjemsplass. Han kjenner selvsagt denne sak kun fra mediene og vet lite om bydelens tiltak og det hele bildet.

Oslos nå 15 bydeler med administrasjon og direkte valgte politikere betyr høy kvalitet i tjenester og fornuftig og besparende økonomistyring. Sentralisering vil bli mye dyrere og tungrodd. La oss ikke reversere bydelssystemet. Som medlem av bydelsutvalg gjennom henimot 30 år og bystyret i 12 tillater jeg meg å ha erfaringsgrunnlag.

Terje Bjøro, nestleder Vestre Aker BU (Venstre).

____________________________________________________

Kunnskapsministerens kultur

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er bekymret for norsk kultur i sin kronikk 7. august. Kronikken begynner litt naivt ved å forsvare vafler og makroner, og kritiserer andre kommentatorer. Til slutt kommer kunnskapsministeren frem til det vesentlige: Norsk kultur og norske verdier som er bygget på vår historie frem til i dag. Dette vil alltid stå fjellstøtt.

Vi må reise litt lengre enn til Syden for å se vårt fedreland med nye øyne. Ved å oppleve andres kultur og tradisjoner, får vi et større perspektiv.

Da forstår vi vår egen kulturarv og historie litt bedre.

Karine Folgen, Oslo

Les mer om

  1. Byutvikling
  2. Debatt