Når menneskeverdet får bestemme | Joel Ystebø

At man velger å bære frem et barn, skal i Norge aldri være et spørsmål om penger, skriver Joel Ystebø.

Min visjon for Norge er et samfunn der menneskeverdet er den grunnleggende verdien som får styre politikken.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Sier vi at hvert eneste menneske har en uendelig verdi i seg selv, og skal hegnes om fra livets spedeste begynnelse til dets naturlige avslutning, vil det få konsekvenser for politikken.

Det begynner allerede i mammas mage. Når livet blir til, oppstår det ukrenkelige mennesket. Det lille fosteret som har like stor verdi som deg og meg.

Barnet er en gave

I perioden som vi snart legger bak oss, ble tvillingabort vedtatt med et stort flertall i Stortinget. Det går ut på at legen sprøyter kaliumklorid inn i hjertet på det ene fosteret, slik at det dør, og håper at det andre overlever.

Hva er det vi gjør? Er det slik vi ønsker at samfunnet skal være? Det samme spørsmålet gjelder «vanlig» abort. Er det greit at over 13.000 barn i 2016 fikk sine liv avbrutt i mors mage?

Et samfunn som tror på menneskeverdet, ser på barnet som en gave.

Vi må fortsette å bedre vilkårene for barn og foreldre. Vi trenger gode ordninger for økonomi og tid med barnet. At man velger å bære frem barnet, skal i Norge aldri være et spørsmål om penger. Vi trenger også økt fleksibilitet for barnefamiliene både i svangerskapspermisjonen og etter permisjonen. Derfor er det positivt at kontantstøtten ble økt til 7 500 kr og engangsstønaden har økt mye de siste årene, til over 60.000 kr.

Et samfunn som tror på menneskets verdi, har også omsorg for mennesket på slutten av livet. Vi må sikre en eldreomsorg med god bemanning på sykehjem og meningsfylte aktivitetstilbud til de eldre. De eldre må ha en varm hånd å holde i når livet nærmer seg slutten, og ikke en sprøyte som skal avslutte livet. Derfor må vi si et klart nei til aktiv dødshjelp.

Trenger ikke være kristen

Hvor kommer menneskeverdet fra? Jeg er kristen, og for meg er det ingen tvil om at det er Gud skaperen som gir mennesket verdi. Menneskeverdet er en kristen grunnverdi. Denne bør det likevel ikke være vanskelig å slutte seg til for dem som ikke tror. Menneskeverdet er det som gir oss grunn til å behandle alle mennesker med respekt, og vise hensyn og omsorg.

Kristendommen skaper et godt samfunn for alle. I land der kristendommen har vært et felles verdigrunnlag, i praksis de fleste land i den vestlige verden, er det demokrati, frihet og velstand. Derfor er min visjon at Norge skal fremme og involvere kristne og andre frivillige initiativ i samfunnet.

Vi må verne om friskolene: Øke statsstøtten, bedre vilkårene og ønske nye velkommen. Det er bra for mangfoldet i den norske skolen, og det er bra for tilbudet til innbyggerne. Og barn og foreldre som velger en slik skole, må likebehandles med dem som velger offentlig skole.

Det bekymrer meg at AUF kan få innflytelse i en ny regjering når de i 2011 vedtok å forby alle religiøse friskoler.

Må likebehandles

Den samme politiske motviljen gjelder tiltak som Evangeliesenteret, som tilbyr gode rehabiliteringstilbud for rusmisbrukere med kristen omsorg. Det er et fantastisk gode som samfunnet må støtte opp om. Også her må de som velger det, likebehandles med det offentlige.

Både i dag og i fremtiden vil det kommer flere kristne initiativ på banen, når det gjelder skole og rusomsorg, men også integrering. Min visjon er et samfunn som hilser dette velkommen, og ser tilleggsverdien i det den kristne bevegelsen og det kristne budskapet har å gi.

Kristendommen er et enestående pluss for landet vårt. Mennesker flykter til Norge fra islamske og diktatoriske land for muligheten til å leve i fred, frihet og velstand. Det er fordi kristne verdier er vevd inn i samfunnet vårt og har vært det i generasjoner. Vi må forsvare og blankpusse denne arven, og si nei til sekularismen.

Settes på prøve i Midtøsten

Vi må også stå opp for menneskeverdet andre steder i verden. Vår arv har gjort oss i stand til å ha innflytelse mange steder. Den må vi bruke til å kjempe for demokratiet som setter mennesker i frihet og gjør dem til herre over sin egen fremtid. Vi må bekjempe korrupsjon og diktatur, brutalitet og kynisme.

Få steder er denne kampen tydeligere enn i Midtøsten. Israel står for demokrati og menneskeverd, i en region som dessverre preges av det motsatte. Vi må stå opp for disse verdiene der de virkelig settes på prøve. Bare da kan vi være trygge på at de vil bestå.

Valget 2017 er et viktig verdivalg. I en valgkamp som preges av enkeltsaker, tabloidisering og politisk spill, kan det være vanskelig å ta inn over seg at vi hver gang vi går til valgurnene, tar stilling til disse dype verdispørsmålene.

Min visjon for Norge handler også om at vi som innbyggere og velgere lar de viktigste verdispørsmålene være bestemmende for våre politiske valg.

Det må begynne med hver og en av oss.