Miljøforvaltningen bryter Stortingets bestemmelser

  • Ola Hammer Langleite
    Ola Hammer Langleite
    Snåsa
Bjørnen ferdes over store områder. Trolig har vi mange av bjørnene fra Jemtland også i Trøndelag. Da er det uforståelig for meg at det skal være problematisk for bestanden av bjørn om vi skyter noen få «skadedyr» i Trøndelag, skriver innleggsforfatteren.

Miljødirektoratet og Fylkesmannen motarbeider stortingsflertallet når de ikke gir fellingsløyve for bjørn i Trøndelag.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det er noe grunnleggende feil når husdyrbønder i Namdalen nord i Trøndelag må gå helt til statsministeren for å få fellingsløyve på bjørn. Det skjedde i sommer etter at sauebønder i Namdalen fikk avslag på fellingsløyve fra Fylkesmannen. De hadde først anket til miljøvernministeren og fått avslag der. Mønsteret virker likt det miljømyndighetene gjør andre steder i landet.

Uforståelig

I vårt «nabofylke» Jemtland i Sverige var det i fjor lov under lisensjakt å felle inntil 100 bjørner av en total svensk bjørnebestand på over 2900 individer.

Bjørnen ferdes over store områder. Trolig har vi mange av bjørnene fra Jemtland også i Trøndelag. Da er det uforståelig for meg at det skal være problematisk for bestanden av bjørn om vi skyter noen få «skadedyr» i Trøndelag. Om det skjer uhell og en binne felles feilaktig i stedet for en hannbjørn, så kan det ikke være så mye verre enn tilsvarende feilskyting av elg.

Motarbeider stortingsflertallet

Såkalte kjerneområder skal sikre rovdyrene utbredelse og yngling. Utenfor kjerneområdene skal beitedyrene prioriteres, ifølge rovviltforliket som ble vedtatt av Stortinget i 2011. Her skal det være lettere å få løyve og felle skadedyr som angriper bufe.

Miljødirektoratet og Fylkesmannen motarbeider stortingsflertallet når de ikke gir fellingsløyve for bjørn etter store tap av sau vest for E6 nord i Trøndelag. Det er et såkalt beiteprioritert område.

Forvaltningen og miljøvernerne presser sau og rein ut fra område etter område.

Les også

Er det statens mål å fjerne reindriften?

I Lierne langt nord i Trøndelag er sauenæringen for lengst lagt ned. Utmarken blir ikke brukt til beiting av sau. I hele østdelen av Trøndelag, størstedelen av Østerdalen og flere andre steder nord og sør i landet er det samme i ferd med å skje. Rovdyrene sprer seg stadig lenger vestover. Samtidig skryter miljøvernministeren av at det er mindre konflikt mellom beitedyr og rovdyr. Klart det blir mindre konflikt der beitedyrene er borte!

Felles forvaltning

Bernkonvensjonen er overnasjonal og skal sikre overlevelse for truede arter. Fanatiske «miljøvernere» skyver feilaktig Bernkonvensjonen foran seg i desperat iver for mer vern. De har flere ganger klaget Norge inn til konvensjonens sekretariat. Det har ikke funnet grunn til å kritisere norsk forvaltning.

De påståtte føringene i Bernkonvensjonen kolliderer også med en annen internasjonal konvensjon. Det er konvensjonen om rettighetene til vår urbefolkning, samene. De kan ikke utøve sin kultur uten aktiv reindrift. Aktiv drift er vanskelig med store bestander av rovdyr. I Trøndelag er bjørnen et stort problem for næringen. Storviltjakten er også truet. Det har vi allerede sett i flere år i Østerdalen.

Norske myndigheter må begynne å samarbeide med svenskene og få til felles forvaltning av bjørn og ulv. Det må da skytes langt flere individer og bli enklere å få løyve for skadefelling når rovdyr gjør skade utenfor definerte rovdyrsoner.