Debatt

Torbjørn, du får mitt nei. Jeg nekter å splitte elevene | Arne O. Walbye

  • Arne O. Walbye, allmennlærer
Ikke splitt elevene i de praktiske fagene, skriver artikkelforfatteren.

Kunnskapsministeren vil etablere et håndverksfag og et kunstfag.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.


På starten av åttitallet var klassen jeg gikk i en av de siste med kjønnsdelt formingsundervisning. Slik jeg husker det gjorde Arild, som senere ble musiker, og noen av de tøffeste jentene, et opprør mot denne praksisen. Et par av jentene, Aina og Gry, kom over på sløyden og byttet med guttene som ville sy. Jeg klamret meg fast til høvelbenken og leverte stadig nye skisser til sløydlæreren som skar ut mine ideer. I dag står jeg selv bak denne gamle båndsagen som kunst- og håndverkslærer.

Noe raknet kanskje for sløydlærer Knut og håndarbeidslærer Ragna det året. Jeg klandrer ikke dem. De arbeidet ut fra en etablert tradisjon og var meget dyktige faglærere.

Arne O. Walbye er allmennlærer.

Nå foreslår Torbjørn Røe Isaksen på ny deling. Kunnskapsministeren vil etablere et håndverksfag og et kunstfag. Elevene skal velge ved overgang til ungdomstrinnet. Ministeren har innsett at fagplanen som ble utviklet i 2006, er for teoretisk rettet og at elevene i for liten grad får øvd seg trygge i håndverk i dagens grunnskole.

Les også

Gi barna en tegneserie før skoletrøttheten tar dem | Helene Skjeggestad

Jeg nekter

Jeg nekter å være med på en splitting av elevene ut fra klassebakgrunn. Makan til konservativ politikk, Torbjørn Røe Isaksen! Samtidig er det gledelig at kunnskapsministeren endelig har fokus på de glemte, praktiske fagene.

Hvis umodne elever må velge allerede i syvende klasse, blir det lite effekt ut av nye krav til karrièreveiledere på ungdomstrinnet. Vi vet at sosial bakgrunn påvirker yrkesvalg. Aftenposten skrev at kun 3 prosent av elevene fra Oslo vest velger håndverksfag. Landet trenger dyktige håndverkere, alle tiendeklassinger bør være aktuelle søkere. Mye bra blir gjort for å fremsnakke håndverkeryrkene. Bedre vilkår for lærlinger og en hevet status av fagskolene gir spennende utdanningsløp og karrièrevalg.

Debatten om fremtidens skole peker på evnen til kreativitet for å lykkes. Kunstnerisk og utforskende tankegang må også prege våre håndverkere som skal løse utfordringer i verdensklasse. Elevene vet selvsagt at serieproduksjon skjer med roboter. Manuelt arbeid ser de bli overlatt til folk fra andre land.

Les også

Ny rapport: Én av ti skoler planlegger med for få timer – elever får ikke den opplæringen de har krav på

Statusen må heves

Grunnskolen er allmenndannende og skal favne bredt. Jeg mener alle elevene bør lære om kunst, design og håndverk. Dagens fagplan inneholder 21 mål, kun fire omtaler handlinger der elevene skal utøve en form for håndverk, resten er «prat, PC og papir». Jeg ønsker en revidert fagplan velkommen selv om jeg mener det er rom for håndverk også i dag.

Faget kunst og håndverk kan pusses opp til et mer aktuelt fag. Statusen må heves. Praktisk/muntlig eksamen vil gi skoleeier et påtrykk til å prioritere undervisningstid, verksteder, materialer og kompetanse. Kurstilbudet for lærere er magert, faktisk ble ikke alle plassene til videreutdanning gjennom Lærerløftet fylt opp i år. Hvis myndighetene er villige til å lage to fag, må det bety at de har vilje til å doble undervisningskapasiteten. La oss i stedet få tolærerordningen tilbake slik at gruppene blir mindre. Da blir det tryggere å arbeide i verksteder, veilede i en kreativ prosess og håndlede elevene i en handlingsbåren kunnskapsformidling.

Torbjørn, du får mitt nei. Ikke splitt elevene etter klassebakgrunn med arbeiderbarn og akademikerbarn hver for seg.


Les også

  1. Fraværet ned 46 prosent på Finnmark-skole etter nye regler

  2. Det fossile hjørnet: Skolen skal fange opp elever som sliter | Torbjørn Røe Isaksen

  3. Bedre skole gir mindre sosiale forskjeller | Mathilde Fasting

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Lærere
  2. Torbjørn Røe Isaksen
  3. Skole
  4. Kunst
  5. Robot