Oslo bidrar mest av alle storbyene til elevenes læring | Torbjørn Røe Isaksen

Mye tyder på at Osloskolen har gjort svært mye riktig for å løfte alle elever.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Det er ingen som bestrider at sosiale forskjeller har stor betydning for skoleresultater. Det er imidlertid mye som tyder på at Osloskolen har gjort svært mye riktig for å løfte alle elever.

En alvorlig anklage

I et innlegg i Aftenposten anklager Marianne Nordli Hansen og Jørn Ljunggren meg for å velge mine egne fakta i spørsmålet om Osloskolen. Det er en alvorlig anklage. Den er også feil.

Det er mange grunner til at noen skoler og fylker har gode eller dårlige skoleresultater, og særlig sosial bakgrunn har stor betydning. For eksempel kan en skole med middels resultater gjerne ha bidratt mer til elevenes læring enn en skole med gode resultater.

Det har vært flere forskningsrapporter de siste par årene som ser på skolebidraget – resultatene korrigert for elevenes sosiale bakgrunn – både i grunnskolen og i videregående skole. SSBs skolebidragsindikator viser at grunnskolene i Oslo bidrar mest av alle storbyene til elevenes læring, når man tar hensyn til elevenes familiebakgrunn.

Og rapporten om skolebidragsindikatorer på videregående skoler fra Senter for Økonomisk Forskning (SØF) fra 2016 konkluderer med at «skolekvaliteten er høyest i Oslo og Akershus».

Sterk sammenheng

Jeg kan ikke se at Nordli Hansen og Ljunggren tar for seg disse svært grundige forskningsrapportene i det hele tatt.

Jeg stusser også over poenget deres om at gjennomføringen i Oslo er høy utelukkende fordi mange elever velger studieforberedende heller enn yrkesfag.Ser man på resultater fra grunnskolen og gjennomføring i videregående, ser man at sammenhengen er meget sterk – helt uavhengig av utdanningsprogram.

Det er derfor ingenting som tyder på at det er enklere å gjennomføre på studieforberedende, slik Nordli Hansen og Ljunggren impliserer.

Bedre enn noe annet fylke

Nordli Hansen har tidligere anklaget meg for «cherry picking» av skoleresultater. Det kan imidlertid se ut som om Nordli Hansen og Ljunggren selv gjør seg skyldig i dette når de velger seg ett utdanningsprogram innen yrkesfag og henviser til at Oslos gjennomføringstall her er lave.

Hvis man ser utviklingen på yrkesfag over tid, vil man se at Oslo de siste par tiårene har økt gjennomføringen på yrkesfag med nesten 20 prosentpoeng – en bedre utvikling enn noe annet fylke. Det er en sterk indikasjon på at Oslo har gjort mye riktig under det Høyre-ledede byrådet mellom 1997 og 2015.

Oslo-byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl, skriver i et annet innlegg 7. september at hun – tilsynelatende inspirert av Nordli Hansen påstander – vil demontere Osloskolen slik vi hittil har kjent den. Det vil i så fall være svært trist, først og fremst for alle Oslos nåværende og fremtidige elever.

På Twitter: @konservativ