Debatt

Taxfree er smart | Haakon Dagestad

  • Haakon Dagestad, kommunikasjonssjef i Travel Retail Norway

Folk slutter ikke å handle taxfreevarer dersom vi fjerner ordningen i Norge. Salget bare flyttes til andre land, utenlandske flyplasser eller på flyet hjem.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det betyr samme alkohol- og tobakkskonsum, fulle hattehyller, tyngre fly og større utslipp. I sum gjør det at miljøgevinsten ved å flytte taxfree-salget til utlandet uteblir.

Folk flyr ikke for å kunne handle taxfree

Aftenposten tar på lederplass til orde for å skrote taxfree-ordningen. Begrunnelsen finner de gjennom å lese regjeringens utredning av taxfree-ordningen på sin egen selektive måte. Målet deres ser ut til å være at flytrafikken skal reduseres.

Aftenposten ser ut til å ta for gitt at vi skal fly mindre dersom taxfree forsvinner. Dette vil ikke skje, da ingen flyr ut av landet, forblir ute de lovpålagte 24 timene, og så reiser hjem for å kunne handle taxfree.

Klimagevinster?

Samtidig skriver de at Avinor kan finansieres over statsbudsjettet dersom milliardene de tjener på taxfree-salg forsvinner. Og hva har man oppnådd av klimagevinster da? Absolutt ingenting.

Aftenposten bommer også når de uten forbehold påstår at staten taper penger på taxfree-salget, ved at omsetningen skjer uten avgifter og moms. Det er fordi, som det står i utredningen uten at Aftenposten opplyser om det, det er svært usikkert om nordmenn vil handle varene i Norge med avgifter og moms, i stedet for i utlandet.

Handelen flyttes fra Norge

Alkohol og tobakk er veldig mye billigere i de aller fleste andre land sammenlignet med Norge. Derfor har nordmenn som har vært i utlandet alltid tatt med seg disse varene tilbake.

Ved å ha taxfree-handel på norske flyplasser, særlig ved ankomst til Norge, sørger vi for at nordmenn legger igjen milliarder av kroner til fellesskapet og skaper over tusen arbeidsplasser her hjemme. Det betyr at det blir ikke mindre omsetning av alkohol og tobakk ved å fjerne taxfree, men den flyttes fra Norge til utlandet.

1400 arbeidsplasser

Ifølge utredningen fra regjeringen er det heller ikke grunn til å forvente at folk slutter å nyte alkohol dersom taxfree-ordningen forsvinner. I utredningen vises det til beregninger fra Folkeinstituttet som anslår «den forventede effekten av fjerning av taxfree-ordningen til å være en reduksjon av det totale alkoholkonsumet i størrelsesorden 2 til 4 pst.»

Ingen av dem som er mot taxfree, tar til orde for å legge ned distriktsflyplassene. Da gjenstår det bare ett spørsmål: Vil vi at nordmenn skal handle i Norge eller i utlandet? Jeg og mine 1400 kollegaer vet at vi bidrar til å skape verdier i Norge gjennom å gjøre det mer attraktivt å handle på taxfree enn å ta med seg varene fra andre land.

  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger
    Facebook og Twitter

Les også

  1. Aftenposten mener: Taxfree-ordningen må skrotes

  2. Siv Jensen trosser taxfree-press fra Stortinget

  3. Salget av taxfree-brennevin på flyplassene stuper

Les mer om

  1. Alkohol
  2. Taxfree