Debatt

Vil Oslo-skolens nye kurs føre til mindre vold? Som lærer er jeg dypt kritisk.

 • Erlend Gjestrud
  Erlend Gjestrud
  Lærer, Korsvoll skole
Vi lærere er en yrkesgruppe med et utpreget omsorgssyn. Det innebærer at vi lettere kjøper forklaringsmodeller som gjør utagerende elever til ofre, skriver innleggsforfatteren.

Vi fratar elevene ansvar for egne handlinger.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Etter å ha deltatt på tre personalsamlinger med Oslo-skolens nye e-læringskurs mot vold og trusler, er hovedinntrykket slik: Lærerne skal bli flinkere til å forstå elevenes følelsesregistre gjennom den såkalte fyringsmodellen.

Vi skal trene oss opp til å jobbe proaktivt (altså være «føre-var»). Og vi skal alltid tenke over hva vi kunne gjort annerledes dersom utfordrende situasjoner oppstår.

Karikert og urealistisk historie

Diskusjonsgrunnlaget i kurset er en video om en ungdomsskoleelev som får en melding med trusler om bank av to andre gutter i klassen. Han får en dårlig start på dagen, og på skolen møter han en lærer som er fullstendig blind for de signalene som sendes i klasserommet. Det blir en konfrontasjon mellom lærer og elev.

For meg og mange av kollegene mine oppleves historien som karikert og urealistisk. Like fullt brukes den som utgangspunkt for store deler av kurset. Vi lærere skal samtale og reflektere over hvordan ulike situasjoner oppstår og håndteres i filmen. Utover i kurset er det også laget filmsnutter som viser den «rette» måten å takle situasjonene på.

Barn styres av egne behov

Kurset går hånd i hånd med budskapet til den amerikanske psykologen og forfatteren Ross Greene, en skikkelse som de siste årene er blitt populær i kretser tilknyttet Oslo-skolen.

Tidligere skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) er en av hans beundrere. Greene har skrevet boken «Utenfor» og har gjestet Norge flere ganger. Han er blant annet opptatt av hva barn ikke klarer. For oss som er vokst opp med at «barn kan hvis de vil», er Greenes fokus det motsatte: Barn «vil hvis de kan».

Har det vært en mangel ved norske lærere når det gjelder å forstå utagerende elever?

Det er vi voksne som skal hjelpe dem med dette. Og hvis de feiler, er det vårt ansvar. På min egen skole er Greenes postulat forsøkt overført generelt til hele elevmassen – noe som fører til en del humor i gangene.

Budskapet fra e-læringskurset og Ross Greene har i flere tiår gått rett hjem hos norske lærere. Vi er en yrkesgruppe med et utpreget omsorgssyn. Det innebærer at vi lettere kjøper forklaringsmodeller som gjør utagerende elever til ofre. Derimot glemmer vi at de fleste mennesker, ikke minst barn, også styres av egne behov.

Setter vi lærere for høye krav?

Kurset skal, slik Oslo-skolen ser for seg, føre til mindre vold. Jeg ønsker meg svar på følgende spørsmål: Har det vært en mangel ved norske lærere når det gjelder å forstå utagerende elever?

Setter vi for høye krav til elevene hvis vi ansvarliggjør dem for deres egne handlinger? Hva gjør det med de andre elevenes opplevelse av individuelt ansvar, dersom de ser at utagerende elever ikke blir ansvarliggjort?

Vil dette føre til mindre vold? Hva gjør det med statusen til lærerne som yrkesgruppe, dersom vi alltid skal tenke over hva vi kunne gjort annerledes? Vil vi vegre oss for å handle i viktige situasjoner?

Vil elever som utøver vold, stoppe med det dersom lærerne forstår bedre hvorfor de gjør det?

Jeg er dypt kritisk til grunntanken i kurset. Jeg tror ikke det er riktig vei å gå. Ikke for de krevende elevene, ikke for alle de andre elevene, ikke for lærerne. Og definitivt ikke for samfunnet, som skal høste fruktene med generasjoner av unge som skylder på andre, når de gjør gale valg.


Vil du delta i Oslo-debatten?

Har du noe på hjertet som du ønsker å dele? Send innlegget ditt til debatt@aftenposten.no.

Her finner du flere debattinnlegg om Oslo, og her kan du lese mer om hvordan du sender inn et debattinnlegg til oss.

 • Følg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

 1. Vold
 2. Skole
 3. Oslo
 4. Oslodebatt
 5. Barn
 6. Skole og utdanning