Debatt

Kan vi stole på at universitetene utfører sitt samfunnsoppdrag?

  • Eivind Schumacher
    Eivind Schumacher
    Ordfører, Ullensaker
Det er kanskje vanskelig å se fra Pilestredet, men det bygges og skapes nye steder, nye bysentra med et mangfold av skoler, velferdsløsninger og tilbud innenfor helse og omsorg, skriver Eivind Schumacher.

Det meste tyder på at Oslo Mets plassering av ny campus på Romerike har vært en skinnprosess.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I flere runder har det nå vært strid om campusstrukturen i høyere utdanning. Nå handler det om Oslo Mets plassering av en ny campus på Romerike. Det meste tyder på at det hele har vært en skinnprosess for å en nedskalert versjon av dagens tilstedeværelse på Romerike.

Lokaliseringer av offentlige virksomheter er krevende. Risikoen for å spore av er til stede. Det har Oslo Met greid å få til helt uten innblanding fra oss.

Vi har forholdt oss til Utredningsinstruksen, som er regelverket for denne type prosesser i staten. Denne sier at det skal tas utgangspunkt i mål for virksomheten og det som skal realiseres. Så skal alternativer vurderes opp mot hverandre for å se hvordan de best mulig, ut fra hensyn til kostnader og gevinster for samfunnet, kan realisere mål som er satt.

Hva er målet?

Så hva er målet for Oslo Met? Det er å være et arbeidslivsuniversitet for hele storbyregionen. Og hva er målet for å velge ny lokalisering på Romerike? Det skal skapes en ny fullverdig campus med stedlig ledelse. Det står ikke at det skal velges en løsning nærmest mulig Oslo for færrest mulig studenter og ansatte. Hadde dette stått i invitasjonen, hadde vi ikke brukt ressurser på å delta i konkurransen.

Vi er ikke opptatt av å påvirke prosesser, men å legge frem det som skal til for å vinne

Vi forventer at statlige virksomheter forholder seg til eksisterende regelverk. Vi er ikke opptatt av å påvirke prosesser, men å legge frem det som skal til for å vinne. Vi vinner ikke alltid, og det er noe vi aksepterer. Men her skreddersyr Oslo Met vurderinger til det alternativet som for dem, kanskje av hensyn til husfred internt, kan virke behagelig.

Lite fleksibelt?

Altså: Hvordan kan areal og bygg bli vurdert som lite fleksibelt i Jessheim sentrum – hvor Oslo Met selv kan velge areal og hvor det er mulig å skreddersy nybygg? Hvordan kan Ahus innfri på det å være en fullverdig campus bedre enn Lillestrøm og Jessheim, hvor det vil være gåavstand til alt det studenter trenger?

Oslo Met legger stor vekt på forskning i sine vurderinger, og da er det nærhet til Ahus som er vist til som det mest vesentlige.

Men det er også mye annet enn sykehus som er viktig. Storbyregionen, og særlig Romerike, er i sterk vekst – og den klart raskest voksende delen av Norge. Det er kanskje vanskelig å se fra Pilestredet, men det bygges og skapes nye steder, nye bysentra med et mangfold av skoler, velferdsløsninger og tilbud innenfor helse og omsorg.

Håndtert ansvarlig med forskning og ny kunnskap kan vi bygge en bærekraftig storbyregion og skape inkluderende fellesskap. I den jobben hadde det vært bra å ha en forpliktende allianse med et arbeidslivsuniversitet dedikert til storbyregionen. Det er vi ikke sikre på om vi har i Oslo Met, med forslaget til ny campus som ligger på bordet.

Men til syvende og sist er det regjeringen og statsråd for forskning og høyere utdanning som skal ta en beslutning, ut fra den betydningen en ny fullverdig campus på Romerike har for arbeidsplasser, ny virksomhet og regional utvikling.

  • Delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. OsloMet
  2. Forskning
  3. Utdanning