I vår iver etter å hjelpe har vi hatt mer fokus på beskyttelse fremfor ungdommens beste

  • Torunn Aalvik Grostøl
  • Line Kysnes Vennesland
  • Olaf Jensen
  • Terje Bjørnås
Vi har en grunnleggende tro på at god psykisk helse ikke kun skapes en time i uken hos psykolog, skriver innleggsforfatterne.

Beskyttelse her og nå er ikke nødvendigvis den beste behandlingen.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Det gjør vondt å lese historien til Liv Monika i A-magasinet 20. mai. Historien beskriver en virkelighet vi kjenner oss så godt igjen i. Kan det være at vi i vår iver etter å hjelpe har hatt mer fokus på beskyttelse fremfor ungdommens beste?

Står vi som samfunn i fare for å frata ungdommene ansvaret, uten å lære dem å akseptere egne følelser og gi dem nødvendige verktøy til å skape endring?

Nytt institusjonstilbud

I historien om Liv Monika kan vi lese at barnevernets tvangsbruk gjorde henne dårligere. Dette er et dilemma vi som hjelpere står overfor hver dag. Beskyttelse her og nå er ikke nødvendigvis den beste behandlingen i et lengre perspektiv.

I vårt arbeid på to unike behandlingsinstitusjoner i Norge har vi tilegnet oss kunnskap og erfaring. Vi mener dette arbeidet bør danne grunnlag for å kunne gi flere ungdom som trenger det, denne hjelpen.

Som et svar på at barn i barnevernet ikke får den helsehjelpen de trenger, besluttet regjeringen i 2017 at det skulle opprettes to institusjoner i Norge med felles innsats og organisering fra barnevern og helse: Lunde og Bodø behandlingssenter.

Det nye institusjonstilbudet skal bidra til at barn med behov for både omsorg utenfor hjemmet og omfattende psykisk helsehjelp får samtidig hjelp fra barnevern og psykisk helsevern på samme plass, fra et kjent personale. De to institusjonene er piloter, før en mulig etablering av totalt fem slike institusjoner i Norge.

Gir ikke automatisk bedre psykisk helse

På Lunde og Bodø jobber personer fra Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (Bup) skulder ved skulder for å gi ungdommene et helhetlig tilbud.

Vi har en grunnleggende tro på at god psykisk helse ikke kun skapes en time i uken hos psykolog. Vi har formalisert vårt arbeid gjennom en felles behandlingsmodell.

Det å bli fratatt muligheten til å ta egne valg og stenges inne gir ikke automatisk bedre psykisk helse. På Bodø og Lunde behandlingssenter lærer vi ungdommene alternative måter å håndtere vonde opplevelser og følelser på.

Felles metoder gir oss felles forståelse av hvordan vi kan forstå ungdommens smerteuttrykk og konkrete ferdigheter man kan lære dem. Sentralt i behandlingen er ungdommens medvirkning der de er med å definere hva de ønsker å jobbe med, samt hva som kan være viktig for egen endring.

Behov for flere plasser

Motivasjonen til ungdom med selvmordsatferd svinger. Det er viktig at voksne rundt dem ikke svinger med, men jobber med felles forpliktelse til å lage et liv verdt å leve.

«Vi trenger ikke flere pilotprosjekter og rapporter. Vi må handle nå og sikre at de sykeste barnevernsbarna får helsehjelp», krever barneombud Inga Bejer Engh i Aftenposten 21. mai. Vi håper at Barneombudets ønsker om flere slike plasser som behandlingssentrene tilbyr, blir realitet om ikke altfor lenge. Vi vet at det er et behov for flere enn våre til sammen 11 plasser.

Det er fort gjort å kaste ansvar på hverandre i situasjoner der man føler avmakt og frustrasjon over at man ikke får gitt god nok hjelp. Vår erfaring er i hvert fall at det er sannhet i det gamle ordtaket: «Det krever en landsby for å oppdra et barn.» Vi står sterkere når vi jobber sammen.