Send panservern til Ukraina!

For Ukrainas heimevern er det mye bedre å få en M72 i hendene enn en hjelm på hodet, skriver Henrik Hovland.

Er norsk politikk å selge våpen til alle andre enn dem som trenger dem?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Hvor moralsk er det å nekte et offer for angrepskrig å motta våpen som de kan forsvare seg med?

Russlands brutale angrep på Ukraina har vekket Europa. De fleste forstår at NATO-land ikke kan delta i krigshandlingene som pågår, men en rekke europeiske land har endret sin politikk og sender nå våpenhjelp til Ukraina. Det gjelder også våre naboland Danmark og Sverige.

Norge skal sende hjelmer og splintvester. Slikt beskyttelsesmateriell kan være kjekt å ha, men i en krig er det viktigere å ha våpen å beskytte seg med. Det er en grunn til at Tyskland ble latterliggjort da de etter innstendige bønner om hjelp fra Ukraina til slutt svarte at de skulle sende 5000 hjelmer. Tyskland snudde senere 180 grader og sender nå panservern og Stinger-missiler.

Et stortingsvedtak fra 1959 slår fast at «Norge ikke vil tillate salg av våpen og ammunisjon til områder hvor det er krig eller krig truer, eller til land hvor det er borgerkrig». 30 år senere var det borgerkrig i El Salvador, og som ung frilansjournalist fulgte jeg soldater i felten fra både regjeringshæren og FMLN-geriljaen mens de deltok i kamphandlinger. Bilder jeg tok, som senere ble publisert i Dagsavisen, dokumenterte at begge parter brukte norskproduserte M72-raketter i borgerkrigen. Det var en skandale, og den ble større da Dagsavisen dokumenterte at Raufoss Ammunisjonsfabrikk hadde solgt M72 til USA med leveringsadresse i en havneby i El Salvador.

Poenget med stortingsvedtaket i 1959 var å unngå at norskproduserte våpen havnet i kriger som den i El Salvador: konflikter langt borte, uoversiktlige, kompliserte og uten norske sikkerhetsinteresser.

Krigen i Ukraina er ingen av delene. Europa står ved et veiskille, og det er i alle europeiske lands interesse at Putin mislykkes fullstendig i sin angrepskrig mot Ukraina. Norge bør følge sine nordiske naboland og bidra med våpen.

Norge har ingen Stinger-missiler å gi bort, men Nammo Raufoss lager fortsatt M72, både i Norge og i USA. Det skulderavfyrte rakettvåpenet har jevnlig kommet i nye og forbedrede utgaver og kombinerer lav vekt med høy ildkraft. Det er et enkelt våpen å lære å bruke, og det er ideelt mot lettpansrede kjøretøyer, tankbiler og lignende. For Ukrainas heimevern er det mye bedre å få en M72 i hendene enn en hjelm på hodet, men de trenger begge deler.

Mange eksperter tok feil om Putin og den verden vi lever i. Om de samme nå vil advare mot å sende våpen til Ukraina og mane til forsiktighet, så tar de feil igjen. Putin og hans krets vil tolke norsk tilbakeholdenhet med å støtte ukrainerne som svakhet. Det kan vi ikke tillate. Derfor bør vi raskest mulig følge våre allierte og våre nordiske naboer og sende våpen til Ukraina.

Innlegget er først publisert på Hovlands Facebook-side.