Svart eller hvitt i Treholt-saken?

Arne Treholt (t.v) ble benådet etter drøye åtte år i fengsel. Begrunnelsen var hans helse. Men selv tror jeg ikke helt på det, skriver debattanten.

Det gjenstår to sentrale ubesvarte spørsmål i Treholt-saken.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Jeg må vedgå at jeg ble skuffet da jeg leste Harald Stanghelles kommentar «KGBs farlige vandelsattest» i Aftenposten søndag 13. februar.

Jeg var reporter i lagmannsretten i 1985. Jeg reagerte sterkt på straffeutmålingen – så å si maks straff. Selv tenkte jeg at 10–12 år ville vært rett og rimelig. En spiondom? Ja. En ideologisk «spion for fred»? Ja. En såkalt «privatpraktiserende utenriksminister»? «Illojal og i det skjulte»? Ja. En som etter en tid fikk noe betalt for sine leveranser til den sovjetiske etterretningsorganisasjonen KGB og Irak? Ja.

Alt dette ble overbevisende dokumentert i retten. Ikke minst gjennom Arne Treholts egne ord og lagdommer Astri Rynnings presise spørsmål.

Men 20 års fengsel? Nei.

Nådde ikke frem

Som reporter var jeg ikke i posisjon til å analysere og kommentere dommen og straffeutmålingen. Jeg jobbet for avisen Klassekampen. Avisens meninger var styrt av «partiets ideologi». Som rettsreporter forsøkte jeg å forklare «meningsmakten» i avisen at 20 års fengsel var feil. Jeg nådde ikke frem.

Min forståelsesramme i 1985 var knyttet til flere forhold:

1. Willy Brandts nærmeste

  • Willy Brandt måtte i 1975 trekke seg som bundeskansler i Vest-Tyskland. Bakgrunnen var avsløringen av hans nærmeste sekretær Günther Guillaume som Stasi-spion og oberst i Stasi. Guillaume var kanskje en av Willy Brandt nærmeste og satt på all informasjon, politisk, analytisk fra samtaler og møter og hemmelighetsstemplede dokumenter. Han ble dømt til 13 års fengsel.

2. Hensynet til rikets sikkerhet

Politiets overvåkingstjeneste visste at Treholt samarbeidet tett med KGB da han ble elev på Forsvarets høgskole. Statsminister Kåre Willoch (H) godtok likevel at han ble sikkerhetsklarert. Samtidig kunne «hensynet til rikets sikkerhet» blitt ivaretatt av Forsvarets høgskole den tiden Treholt var elev der. Ble det gjort? Det er et sentralt ubesvart spørsmål.

3. Særegen maktkamp

Mellom politiets overvåkingstjeneste og den militære etterretningen i Norge har det i årtier vært en særegen maktkamp. Jeg så i 1985 straffeutmålingen i lys av den. For Overvåkingspolitiet var det viktig å gjøre Treholt til en «storspion» og slik sett være «bedre og best» i konkurransen med Trond Johansen i Forsvarets etterretningstjeneste. 20 år og maks straff for Treholt ville være i politiets favør i denne pågående maktkampen.

Belyser ikke saken godt nok

Den dag i dag gjenstår to sentrale ubesvarte spørsmål knyttet til Treholt-saken og nyhetsmedienes «frie og uavhengige» dekning av denne: opptaket og kontrollen av Treholt på Forsvarets høgskole og straffeutmålingen knyttet til dom.

Disse to spørsmålene er viktige. Her har NRKs (ellers gode) dokumentar feilet og ikke klart å belyse og undersøke saken godt nok. Det kunne også Stanghelle ha påpekt i stedet for å formidle en svart/hvitt kommentar om Treholt-saken i 2022.

Jon Hjalmar Smith i Dagbladet skilte seg ut. Som den eneste «uavhengige» kommentatoren i norske nyhetsmedier skrev han i 1985 klokt, kunnskapsrikt og kritisk til at Arne Treholt ble dømt til hele 20 års fengsel.

Åpenhet og ærlighet trengs

Jeg ble i 1984 og 1985 slått av hvordan de fleste norske medier ikke klarte å ivareta en uavhengig, kritisk distanse. Og hvordan påtalemakten aktivt pleide utvalgte journalister under selve rettssaken.

Treholt ble benådet etter drøye åtte år i fengsel. Begrunnelsen var hans helse. Men selv tror jeg ikke helt på det. Her var det mange som visste at en urett var begått. Ikke i skyldspørsmålet (paragraf 90), men i straffeutmålingen.

Vår «frie» rolle som journalister og mektige nyhetsmedier i 1985 er vi ikke ferdig med. Åpenhet og ærlighet trengs.