Skolehelsetjenesten må ikke slutte å veie og måle barn

Flere mener obligatorisk veiing av barneskolebarn bør stoppes.

Noen behandlinger må skje før puberteten. Da må diagnosen oppdages tidlig.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Debatten rundt veiing og måling av skolebarn har fått mye oppmerksomhet.

For noen barn er målingene det som kan gjøre at de tidsnok får behandlingen de trenger. For to storesøstre med en sjelden diagnose så man ikke avviket i tide.

Selv om veiing og måling for de fleste skolebarn bekrefter at de følger normalen, blir det for andre helsesjekken som avgjør fremtiden deres. Om de klarer å delta på fritidsaktiviteter. Om de som voksne slipper operasjoner, smerter og utmattelse. Om de klarer å jobbe.

Når måling er avgjørende

I Norge fødes det mellom 12 og 30 barn i året med diagnosen Leri-Weills Dyskondrosteose (LWD). Uten måling er diagnosen vanskelig å oppdage i ung nok alder. Karakteristiske trekk er kortvoksthet med korte armer og bein, men med normal rygglengde.

En av de hyppigste plagene ved diagnosen er en feilstilling i håndleddet. Den gir nedsatt bevegelighet, svekket gripekraft og smerter. En liten operasjon kan forebygge, og behandling med veksthormoner kan bidra til økt høydevekst.

Uten måling er diagnosen vanskelig å oppdage i ung nok alder

Barn med LWD er vanligvis innenfor normalen på vekstkurvene frem til skolealder, men de kommer ikke inn i typisk vekstspurt ved pubertet. Da er barnets vekstsoner lukket, og det er for sent med veksthormoner.

Å være nesten lang nok kan gi store utfordringer. Det personer innenfor normal kroppshøyde tar for gitt og mestrer, må gjerne tilrettelegges for dem som er kortvokste.

Når vi tenker på kortvoksthet, ser vi for oss dem som er veldig lave. Vi forstår at det må tas hensyn og tilpasses. De samme hensynene tas ikke til dem som bare er litt for korte, noe som kan bli en stor belastning.

Hvis det bare ble oppdaget

Skolehelsetjenesten er den viktigste arenaen for å oppdage vekstavvik. Derfor må den opprettholde veiing og måling av skolebarn.

Ved å måle sittehøyde, armspenn og benlengde kan man fange opp vekstavvik hos barn med ulike diagnoser tidsnok til å gi riktig behandling.

For en søster er det bittert å bli stående igjen på sidelinjen og se at lillesøster har dratt ifra. Bittert fordi det kunne vært unngått.