Hva er årsaken?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Saken om Ali Farah som ble slått ned i Sofienbergparken, er blitt omtalt i massemediene adskillige ganger. Jeg anser ambulansesjåførenes oppførsel som et engangs tilfelle, som det selvfølgelig er på sin plass å omtale. Det som ikke var et engangstilfelle, var at en ikke-vestlig borger utøvet vold mot et annet menneske, noe som var tilfellet her. Gjerningsmannen, som er nordafrikaner, ble i denne saken nesten ikke nevnt.Etter Statistisk sentralbyrås opplysninger er voldskriminaliteten ca. fire ganger så høy blant ikke-vestlige innvandrere som hos etniske nordmenn. Voldskriminaliteten er ikke bare noe som berører ofrene, men skaper angst og frykt blant mange mennesker. Dette er et såpass alvorlig problem at myndighetene bør prøve å finne ut hva som er årsaken til at akkurat ikke-vestlige innvandrere er betydelig mer voldelige enn etniske nordmenn eller vestlige innvandrere.