Debatt

Forsker: Oslopakke 3 risikerer å flytte køen mellom Slependen og Lysaker inn i Oslo sentrum

  • Lasse Fridstrøm
Den beste løsningen på fremkommelighetsproblemer er veiprising eller køprising, skriver Lasse Fridstrøm. Her fra en av hovedveiene inn til Oslo sentrum.

Det siste vi trenger er nye køer i Operatunnelen og på Ring 3.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Min forhenværende kollega Ivar Sørlie stiller seg i Aftenposten 22. juli tvilende til Aud Tennøys påstand om at økt veikapasitet er et dårlig svar på trafikkutfordringene i Oslo-området.

Han viser til veiutbyggingen under Oslopakke 1 og 2 og spør retorisk om det var feil å bygge Operatunnelen, Ekebergtunnelen, Vålerengatunnelen, Granfosstunnelen og planfri Ring 3.

Gjennom og rundt sentrum

Oslopakke 1 og 2 var vellykkede veiutbyggingsprosjekt, som har drenert trafikk vekk fra bygater og boligstrøk og frem til i dag gitt nokså god fremkommelighet i praktisk talt hele byen.

Lasse Fridstrøm

Pakkene var vellykkede først og fremst fordi de besto i å bygge massiv kapasitet gjennom og rundt sentrum. Kapasiteten på innfartsårene ble i forholdsvis mindre grad utvidet. Slik er en blitt kvitt det som på 80-tallet ble omtalt som «kø, kork og kaos» og «Norges største veikryss» – en nærmest sammenhengende gordisk trafikknute med sentrum på Rådhusplassen, hvorfra forsinkelsene strålte ut i alle retninger og berørte trafikken i milevid omkrets.

Vi trenger ikke nye køer på Ring 3

Den foreslåtte utbyggingen av E18-korridoren under Oslopakke 3 vil ha stikk motsatt effekt. En risikerer å flytte køen mellom Slependen og Lysaker inn i Oslo sentrum.

Dermed vil en ikke bare få dårlig avkastning på investeringene i Oslopakke 3 – også gevinstene fra Oslopakke 1 og 2, som vi fortsatt nyter godt av, kan bli delvis forskuslet.

Det siste vi trenger er nye køer i Operatunnelen og på Ring 3.

Et nærmest genialt grep

Det er således forskjell på veiutbygging. Å starte med å bygge massiv kapasitet gjennom sentrum var et nærmest genialt grep (som en, i parentes bemerket, med fordel også kunne ha anvendt på jernbanen). Å åpne slusene på innfartsårene er en helt annen sak.

Sørlie undrer seg over at «Tennøy og vel dermed instituttet så sterkt promoterer kø som hensiktsmessig rasjoneringsmekanisme i veitrafikken». Her ser vi vel eksempel på et av Piet Heins «probate trick».

Det er nokså allmenn enighet blant fagfolk – ikke minst på Transportøkonomisk institutt – om at den beste løsningen på fremkommelighetsproblemer er veiprising eller køprising.

I tilfellet med E18-utbyggingen er denne løsningen særlig interessant.

Om en, uten å gjennomføre utbyggingen, likevel innførte de planlagte bompengene, på 118 kroner tur/retur Asker-Oslo, ville praktisk talt alle fremkommelighetsproblemer på den eksisterende veien fordampe fra den ene dagen til den neste, og utbyggingen ville fremstå som heller unødvendig.

Få med deg de viktigste og beste debattene — følg Aftenposten meninger påFacebookogTwitter

Les mer om

  1. Debatt