Debatt

To grep kan løse mye av boligproblemet i Oslo

 • Hilde Vatne
  Hilde Vatne
  Direktør for region Oslo i JM
Man kan få kontroll på prisutviklingen i boligmarkedet i Oslo, mener Hilde Vatne, direktør for region Oslo i JM.

Halver offentlig behandlingstid og fjern leilighetsnormen.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Byrådet og utbyggerne klarer ikke å bli enige om hva som er det egentlige antallet ubygde, regulerte boliger i Oslo.

Vi, utbyggerne, peker på trege og uforutsigbare prosesser i behandling av reguleringsplaner som en av årsakene til lavt tilbud og stort prispress. En annen årsak er leilighetsnormen, som begrenser antall små boliger.

Plan- og bygningsetaten har nå tatt et prisverdig initiativ for å redusere tidsbruk for behandling av reguleringsplaner. Tidsbruken har steget de siste årene og er i dag 4,5 år i snitt.

Lang behandlingstid

Oslo burde sette et mål om å halvere tidsbruken. Helsingfors bruker til sammenligning litt under 2,5 år pr. reguleringsplan, så et mål om halvering burde være innen rekkevidde.

Våre analyser viser at Oslos reguleringsreserve er ca. 8000 boliger. Planer som er inne til behandling, omfatter ytterligere 26.000. Med dagens tempo vil det bli bygget rundt 14.000 boliger i neste femårsperiode.

Dersom Oslo klarer å bli like effektiv som Helsingfors, kan boligforsyningen til Oslo i årene 2021–2025 øke til 22.450 boliger. Det er en økning på 60 prosent eller 1690 boliger pr. år.

I motsetning til Oslo har Helsingfors lykkes i å holde en stabil prisutvikling over mange år.

For få toroms

Reguleringsbestemmelsene tillater 35 prosent toroms (35-50 m2) i nye byggeprosjekter. Vår erfaring er at vi kunne solgt mange flere gjennomsnittlig prisete toroms leiligheter. I Oslo bor som kjent omtrent halvparten av innbyggerne alene.

Leilighetsnormen fører til forsterket ubalanse mellom tilbud og etterspørsel innenfor prissegmentet for mindre boliger.

Bare 15 prosent av de 872 ledige, nye leiligheter i byen er toroms. Bortimot halvparten er fireroms eller større. En forsering av planlagt boligproduksjon gjennom raskere reguleringstid, sammen med en lemping av leilighetsnormen, vil løse mye av boligproblemet i Oslo.

 • Følg Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les også

 1. Boligmarkedet i Oslo er defekt

 2. Flyttestrøm ut av Oslo under koronaen

 3. Leilighet på Grefsen solgt for 4,7 millioner over prisantydning

Les mer om

 1. Byutvikling
 2. Boligpriser
 3. Boligpolitikk
 4. Oslo-byutvikling
 5. Nyboligsalget