Barna mestrer pandemien

  • Trond Markestad
De sårbare barna er stort sett kjent for barnehagen, skolen, skolehelsetjenesten eller barnevernet, påpeker debattanten.

Udokumenterte påstander om pandemiens alvorlige konsekvenser for barn kan være til skade.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Det blir påstått at smitteverntiltakene er uforholdsmessig strenge satt opp mot skaden de påfører barns psykiske helse. Nylig varslet 245 barnepsykologer om en dramatisk økning i alvorlig psykisk sykdom blant barn og unge (NRK Ytring). Men de ble svar skyldig da de ble konfrontert med at det ikke har vært noen uventet økning i henvisninger i 2020 (Dagens Medisin).

Støre advarer om at «hjemmet er det farligste stedet å være» (ABC Nyheter). Han viser til en spørreundersøkelse blant ungdomsskoleelever etter nedstengningen våren 2020.

Ikke grunnlag for alarm

Rapporten ga ikke grunnlag for alarm. Bare 7 prosent av barna hadde ofte vært ensomme. De fleste hadde hatt mer positiv tid med familien, og færre hadde hatt kroppslige plager som hodepine, smerte, slapphet og søvnvansker enn før nedstengningen. Det var heller ikke flere som rapporterte om psykiske helseplager eller om å ha vært utsatt for psykisk eller fysisk vold hjemme.

Ca. 6 prosent av barna hadde vært utsatt for en vid definisjon av psykisk eller fysisk vold. Nesten alle hadde vært utsatt for det samme før pandemien. Det skjedde stort sett i familier med psykososiale vansker, svak økonomi eller der barn hadde funksjonsnedsettelser eller atferdsvansker.

Hva med sommerferien?

Det er tunge tider for barn og unge, men udokumenterte påstander om alvorlige konsekvenser kan skade gjennom å skape forventninger om varig skade! Barnas største bekymring var om foreldrene skulle bli syke, ikke egen helse.

De sårbare barna er stort sett kjent for barnehagen, skolen, skolehelsetjenesten eller barnevernet. Ved nedstengninger vil helsesykepleiere, miljøterapeuter og barnevernspedagoger ha tid til å ha et særlig søkelys på nettopp disse barna og tilrettelegge for dem som trenger et tilbud utenfor hjemmet.

Det er et tankekors når noen hevder at noen ukers nedstengning av skolen kan ha dramatiske og varige konsekvenser for barns psykiske helse, mens de godtar å overlate barna i foreldrenes omsorg 12 uker i året, derav 8 uker om sommeren!

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.