Debatt

Kort sagt, torsdag 17. september

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Partiet Rødt. Kontantstøtte. Ap og flyktningkrisen. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Rødt tar ansvar

Aftenposten skriver på lederplass 8. september at Rødt har et problem fordi ingen tror vi vil gå inn for at Erna Solberg (H) fortsetter som statsminister. Det siste er selvfølgelig helt riktig. Men er det egentlig et problem? Aftenposten begrunner det med at Rødt ikke sitter «på vippen» mellom blokkene og ikke har noe sted å gå.

Men et regjeringsskifte kan ikke bare handle om å bytte ut statsråder. Det må handle om å bytte kurs, vekk fra privatisering og sentralisering. Et sterkt Rødt kan sikre at Senterpartiet og Arbeiderpartiet må gå til venstresiden i viktige saker og ikke gjøre opp politikken i forlik med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre. Det er ikke et problem. Vi må få slutt på at forskjellene øker. At miljøpolitikken hverken er kraftfull eller rettferdig. Og at velferd og naturressurser er til salgs, nærmest uansett hvem som sitter ved roret.

Heldigvis er det Norges befolkning som bestemmer Stortingets sammensetning. Det vil være arrogant overfor velgerne å avskrive Rødts krav til en ny regjering bare fordi vi er til venstre for de rødgrønne, slik Aftenposten prøver på. Målingene tyder på at vi blir en viktig del av et nytt flertall etter valget. Da forventer vi gjennomslag for våre velgere.

Aftenposten påstår også at Rødt ikke vil ta ansvar. Dette stemmer ikke. Etter at vi kom inn på Stortinget, har vi lagt frem helhetlige alternative budsjetter. De viser våre prioriteringer de siste årene og at vi har en politikk som er gjennomregnet og gjennomførbar. Men vi tror ikke det er som juniorpartner i en dragkamp bak lukkede dører i regjering at vi kan spille størst rolle.

For å oppnå politiske resultater er vi avhengig av et sterkt og synlig samspill med fagbevegelsen og et aktivt sivilsamfunn utenfor de parlamentariske organene. Der politikken ofte ignorerer vanlige folks problemer, vil Rødt jobbe for å forbedre folks hverdag. Vi er åpne for å inngå samarbeid med andre partier for å oppnå resultater. Rødt er klar til å ta ansvar for å sikre at vi får et regjeringsskifte. Men vi krever også en ny politikk som gjør en forskjell.

Bjørnar Moxnes, stortingsrepresentant, leder for Rødt


Å bruke penger på de små barna er en god investering

Foreldre er de viktigste omsorgspersonene i barns liv. Vi vet at en trygg og stabil familie er positivt for barns utvikling. Det øker sannsynligheten for å klare seg på skolen og videre i livet. Å bruke penger på småbarnsfamilier og de små barna er derfor en god investering i Norges fremtid.

Omtrent 50 prosent av alle som får barn, benytter kontantstøtte i minst en måned. Dette forteller oss at mange familier ønsker å ta andre valg for sine liv enn hva som forventes av dem. Da må vi politikere legge til rette for at dette skal være en reell mulighet. Flere av disse familiene sier at det aldri ville vært mulig for dem å ta et verdivalg for seg og sin familie uten kontantstøtten, da de rett og slett ikke ville hatt råd til det. Dette er et valg KrF gir familiene muligheten til å ta.

Etter at KrF i 2017 fikk gjennomslag for at kontantstøtten skulle økes fra 6000 til 7500 kroner i måneden for ettåringer, viste en rapport fra Nav (2019) at økningen i kontantstøtten i liten grad påvirker hvorvidt småbarnsforeldre er i jobb eller ikke. Nav skriver også at den negative effekten satsøkningen har hatt på småbarnsforeldrenes avtalte arbeidstid, er liten. Samtidig har økningen i kontantstøtten gjort det mulig for enda flere å velge å være litt lenger hjemme med barna sine.

En ventestøtte, slik Aftenposten tar til orde for, bygger på en oppfatning om at barnehagen er det aller beste for de små barna, uansett. Det er ingen tvil om at mange barn er klare for å gå i barnehagen tidlig. Men kontantstøtten gjør det mulig å utsette barnehagestarten for dem som mener det er best for sitt barn. Vi har tillit til at familiene er nærmest til å vurdere når barnet er klar for barnehagen. KrF mener det er riktig å legge til rette for at flere kan velge selv, og til det er kontantstøtten viktig.

Kjell Ingolf Ropstad, barne- og familieminister (KrF)


Norge må gjøre mer for flyktningene

Kjetil B. Alstadheim skriver i sin kommentar at prinsippene ikke tålte TV-bildene, med referanse til den siste tidens utvikling i Moria-leiren og Arbeiderpartiets standpunkt om at regjeringens beslutning om å hente 50 asylsøkere derfra blir for lite. Regjeringens beslutning ble tatt før leiren brant ned. Man trenger ikke se på TV for å forstå at situasjonen for 13.000 mennesker er endret når en hel leir brenner ned. Da får vi det Alstadheim selv kaller en akutt krise.

FN har bedt Norge og andre europeiske land om å bistå med å ta imot et antall asylsøkere fra Hellas. De har også vært med på å utarbeide prosedyrer som gjør det mulig å plukke ut dem som mest sannsynlig kvalifiserer til beskyttelse i Norge. Med bakgrunn i dette foreslo vi i april å øke flyktningkvoten med 500. Samtidig ba vi regjeringen sammen med FN vurdere hvor stor andel av denne kvoten som burde brukes til relokalisering av sårbare asylsøkere med beskyttelsesbehov fra Hellas.

Alstadheim har helt rett i at Ap hele tiden har vært tydelige på at Norges hovedprioritet skal være å ta imot kvoteflyktninger gjennom FN. Da sikrer vi at det er de mest sårbare flyktningene med et reelt beskyttelsesbehov som kommer til Norge. Da støtter vi også opp under et rettferdig og velorganisert system som ikke forutsetter at mennesker må legge livet i hendene på menneskesmuglere for å søke om beskyttelse.

Masud Gharahkhani, stortingsrepresentant (Ap)


  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Bjørnar Moxnes
  3. Rødt (R)
  4. Kontantstøtte
  5. Flyktningpolitikk