For bastant om ivermectin og korona

  • Anders Bugge
    Anders Bugge
    Overlege i geriatri og indremedisin
Hva man legger i «eksperimentell behandling med ivermectin», kan diskuteres. Med NFIs logikk kunne jeg nektet å gi paracet til koronapasienter fordi det ennå ikke fantes store medisinske forskningsstudier, skriver Anders Bugge.

Andre svært meritterte leger kommer til andre konklusjoner enn NFI.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det er gledelig at hele 11 overleger fra Norsk forening for infeksjonsmedisin (NFI) nå deltar i debatten om ivermectin.

Jeg mener deres svar er unyansert. Omfanget og kaliberet av dem som har kommet til stikk motsatt konklusjon enn NFI, er betydelig større enn det gis uttrykk for.

American Journal of Therapeutics har nå publisert en ny metaanalyse. Der er 21 RCT-studier med 2741 pasienter gjennomgått. Konklusjonen er blant annet 86 prosent lavere dødelighet ved tidlig bruk. Og nobelprisvinner Satoshi Omura og forskeren Pasquale Nardelli konkluderer i hver sine studier stikk motsatt av hva NFI gjør.

Svært trygt

Overlegene bekymrer seg for hvor trygt ivermectin er. En grundig gjennomgang av forskeren Jacques Descotes konkluderer med at bruk av ivermectin så langt har vært svært trygt hos de fleste menneskepasienter. En oversiktsartikkel fra 2016 i Journal of Drugs in Dermatology gir samme konklusjon.

Overlegene fra NFI nevner også muligheten for blødning ved samtidig bruk med andre legemidler. Verdens helseorganisasjon lister opp på databasen VigiAccess meldte bivirkninger av ivermectin fra 1992 til i dag. Én blødning er rapportert.

Det finnes et fåtall studier som har vist blødning ved kombinasjon med middelet marevan. Det er det eneste middelet i bruk i Norge som kan gi blødning med ivermectin. Konklusjonen i den anerkjente databasen Lexicomp Drug Interaction lyder: «Utenom to pasienter fra én studie har ingen studier beskrevet relevante komplikasjoner som resultat av denne mulige interaksjonen.»

Risiko mot mulig gevinst

Hva man legger i «eksperimentell behandling med ivermectin», kan diskuteres. Da korona kom, hadde ingen leger brukt paracet hos koronapasienter. Med overlegenes logikk kunne jeg nektet å gi paracet til pasientene fordi det ennå ikke fantes store medisinske forskningsstudier. Men jeg gjør ikke det. Som erfaren lege vet jeg at man balanserer risiko mot mulig gevinst ved all behandling.

Det er helt greit at NFI-overlegene ikke mener studiene om ivermectin mot korona er gode nok. Men andre svært meritterte leger kommer til andre konklusjoner. Ved å uttale seg så bombastisk fratar NFI norske pasienter muligheten til å ta del i denne vurderingen.