Kort sagt, onsdag 30. juni

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Vindkraft. Elbiler. Premiering i skolen. Her er dagens kortinnlegg.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Motvind kan puste lettet ut

Min Aftenposten Viten-artikkel 8. juni forklarer kommuneopprøret mot vindkraft, men får motsvar fra Motvind 23. juni. Anne Merete Baardvik og Eivind Mauland hevder at jeg overser den viktigste grunnen til opprøret, nemlig at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) begår lovbrudd når de tildeler vindkraftkonsesjoner «som om energiloven skulle regulere og overstyre annet lovverk».

Det er riktig at mange kommuner opplever at de blir satt på sidelinjen i viktige beslutninger om arealbruk. Dette henger sammen med at den nye plan- og bygningsloven fra 2009 innebar en vesentlig innskrenking av kommunenes muligheter til å påvirke utbyggingen av vindkraftanlegg gjennom planvedtak.

For meg viser innlegget til Motvind først og fremst at arealavklaring må komme først, og ikke etter at konsesjon er gitt. Konsesjon er en rettighet tiltakshaver har fått til å bygge vindkraftverk. Når en slik rettighet alt er tildelt, etter en omfattende prosess, blir det vanskelig for kommunen å nekte å omdisponere areal. Om det i det hele tatt lar seg gjøre, er et spørsmål som til og med kommunenes advokater har vært forsiktige med å uttale seg om.

Stortinget anmodningsvedtak 1. desember 2020 vil sikre at kommunestyret heretter skal gi arealavklaring for hele planområdet før konsesjon kan gis. Det betyr kanskje at Motvind kan puste lettet ut.

Lars H. Gulbrandsen, seniorforsker, Fridtjof Nansens Institutt


Misvisende om elbiler

Geir Martinussens innlegg om elbiler i Aftenposten 25. juni er svært misvisende.

I en grundig analyse i tidsskriftet Nature Sustainability i fjor sammenlignes livssyklusutslipp av CO₂ for elbiler med biler basert på fossil energi i 59 regioner over hele verden. Med data for 2015 fant forskerne at utslippene fra elbiler var lavest i 53 av disse. India var et unntak, men i en prognose for 2030 var elbiler best der også.

Basert på undersøkelsen over er det vist to interessante eksempler for EU på nettstedet energypost.eu. Det er et verste og et beste eksempel. I begge tilfellene er bilene produsert i EU. I det første er batteriet produsert i Kina, og bilene kjører i Polen, der elektrisiteten for en stor del er fra kull. I det andre er batteriet produsert i Sverige, og bilene kjører der. I det verste scenarioet gir elbilen 28 prosent mindre utslipp enn fossilbilen. I det andre tilfellet er reduksjonen hele 80 prosent.

Elbiler er selvsagt ikke problemfrie. Spesielt må litium resirkuleres i mye større grad. Det må også ryddes opp i forholdene i gruvene der nødvendige metaller utvinnes.

Hans Martin Seip, professor emeritus, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo


La oss premiere alle!

Kira Amalie Berg Ottesen har det vondt fordi elevene med best karaktersnitt ble premiert av skolen (Aftenposten 28. juni). At det ikke skjer i hver skoleklasse og hvert år, er noe jeg synes er vondt. For når det ikke skjer, applauderes og dyrkes middelmådigheten – den høyeste verdien i norsk skole og samfunnet for øvrig. La oss for all del være like dumme, alle sammen, for noe annet er jo vondt for de virkelig dumme. Jeg klarer ikke å forstå hvordan noens suksess går på bekostning av noen andre – kan det heller ikke sees på som inspirasjon?

Jeg er heller ikke særlig imponert over svaret fra skolens rektor. Istedenfor å stå rakrygget bak premiering av dem som har gjort det bra, ramser rektor Linn-Siri Jensen opp alle som får anerkjennelse ved Nydalen videregående skole. Der i gården premierer man rett og slett alle for å være på den sikre siden. Blånissene, rødnissene, elevene i pysjen og elevene som er «overdressed» – alle skal få. Skolen har sikkert en egen premie for slaskene og drop-outene også?

Sanna Sarromaa, lektor