Debatt

Kort sagt, torsdag 11. februar

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Yrkesforbud ved Oslo-skoler? Sykkelvei på Oppsal . Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

En skole for likeverd og mangfold

Harald Stanghelle skriver 9. februar om såkalt yrkesforbud ved noen skoler i Oslo. Han begrunner det med at skolene har sagt opp samarbeidsavtaler med NLA Høgskolen. Samtidig viser han til debatten som har gått i Vårt Land. Der kan han ikke ha lest alt: Flere av skolene sier klart at søkere med lærerutdanning fra NLA naturligvis er velkomne. Det ligner ikke på et yrkesforbud.

Dette handler ikke bare om verdier, men hvordan verdiene kommer til uttrykk, og hvordan dette oppleves for oss ved skolene. Etter drøftinger og forsøk på dialog har vi valgt å avslutte samarbeidet. Det har vi begrunnet overfor NLA og i Vårt Land.

Når vi ansetter lærere, ønsker vi kvalifiserte søkere som representerer bredden i befolkningen. Vi stiller ikke spørsmål om politisk ståsted eller religiøs tilhørighet. Alle som ansettes, må uansett følge verdiene i skolens formålsparagraf og læreplanverket.
På samme måte tar vi imot studenter. De skal få en god og relevant praksis uavhengig av hvem de er, og hva de tror eller mener.

Geir Johansen, rektor Gamlebyen skole


Gaten tilhører ikke bare bilen!

Aftenposten bringer oss nyheten om at det skal fjernes parkeringsplasser for å bygge sykkelvei på Oppsal. «4800 P-plasser er fjernet siden 2016. Nå er turen kommet til ytre by.» Skrekk og gru!

Det finnes ingen oversikt over hvor mange parkeringsplasser Oslo har, men med over 650.000 biler kan vi gjette på at det nærmer seg en million. Dette er en enorm mengde areal som kunne vært brukt til fortau, sykkelfelt, hager, sitteplasser, uteservering, lekeplasser og mye annet.

I saken påpekes det at bydelsutvalget har vedtatt en alternativ trasé. Bymiljøetaten har utredet dette forslaget og kommet til at det ikke er hensiktsmessig. I et vedtak fra februar i fjor stiller bydelsutvalget seg bak sykkelutbygging i Haakon Tveters vei.

I løpet av pandemien har vi sett et voldsomt oppsving i sykkelbruken. Mange har oppdaget at sykling både er effektivt og morsomt – og veldig bra for helsen og smittevernet. Nå gjelder det å smi mens jernet er varmt. Når syklister kan bruke egne deler av veien, og separeres fra fotgjengere, busser og bilister, så blir gatene tryggere for alle.

Sirin Stav, gruppeleder, Oslo bystyre (MDG) og Daniel Norum, medlem, Østensjø bydelsutvalg (MDG)

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Sykkelvei
  3. Skole og utdanning