Debatt

Rettferdig global vaksinefordeling må skje nå

I mars i år kom vaksiner til Somalia gjennom Covax-samarbeidet (bildet). Bare 85 millioner vaksiner er blitt rettferdig fordelt gjennom ACT-A og vaksinesamarbeidet Covax, skriver innleggsforfatterne.

Norge må jobbe for å oppheve patentrettighetene midlertidig.

  • Generalsekretærene fra seks norske bistandsorganisasjoner
Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det er blitt satt over 2,4 milliarder vaksinedoser i verden, og det vaksineres i rekordfart. Over 33 millioner vaksiner settes hver dag. Men skjevheten i fordeling av vaksiner er katastrofal.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er kun 0,5 prosent av vaksinene satt i fattige land. 75 prosent er satt i ti rike land. De langsiktige konsekvensene av den skjeve vaksinefordelingen vil være at liv går tapt i land som ikke har vaksiner. Det vil bli økt fattigdom og ulikhet.

Et stort ansvar hviler på Norge, som har påtatt seg sentrale verv i internasjonale beslutningsorganer for pandemihåndteringen.

Norge leder ACT Accelerator-samarbeidet (ACT-A). Det handler om å utvikle tester, medisiner og vaksiner og å styrke helsesystemer for å bekjempe pandemien.

Norge leder også Trips-rådet i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Det har makt til midlertidig å oppheve patenter og immaterielle rettigheter på covid-19-teknologi.

57 år før lavinntektsland er fullvaksinert

WHO ber rike land om å sikre at 10 prosent av befolkningen i alle land blir vaksinert innen september, 30 prosent innen 2021. Med dagens hastighet vil det ta hele 57 år før lavinntektsland er fullvaksinert.

G7-landene ga i helgen løfte om å skaffe én milliard vaksinedoser. Disse, i tillegg til 5 millioner vaksiner fra Norges vaksineopsjoner i EU, må refordeles uten forsinkelser.

Skjevfordelingen kan rettes litt opp ved at 1 milliard doser er tilgjengelige for fattige land innen september.

Bare 85 millioner vaksiner er blitt rettferdig fordelt gjennom ACT-A og vaksinesamarbeidet Covax. Tallene viser den enorme skjevheten, der rike land har hatt økonomiske muskler til å forhåndsbestille vaksiner i et antall på opptil 13 ganger eget behov.

Nå ber WHO også vaksineprodusentene om å levere 50 prosent av produksjonen til Covax, heller enn å prioritere bestillinger fra land som er kommet langt i vaksineringen.

Ingen ville dele frivillig

Vaksineproduksjonen må samtidig økes raskere. Da pandemien startet, etablerte WHO en mekanisme kalt «C-TAP». Der kunne produsenter frivillig dele immaterielle rettigheter, kunnskap og data med flere kvalitetssikrede vaksineprodusenter.

Dessverre har ingen produsenter valgt å dele frivillig gjennom C-TAP. Når frivillig deling ikke skjer, må WTO komme frem til enighet.

Etter at USAs president Joe Biden tok til orde for å støtte et begrenset patentunntak, har Trips-rådet i WTO startet behandling av et tekstforslag.

Vi ber Norge om å jobbe for en midlertidig opphevelse av patentrettigheter, vise lederskap og forhandle frem konsensus i tide. Og skal det føre til økt produksjon, forutsetter det også frivillig samarbeid og deling.

Handelsbarrierer

Det er også handelsbarrierer som hindrer økt produksjon.

Stater med varer i produsentenes verdikjede har brukt dette som makt til å forhandle til seg doser til eget land. Produksjonslinjer har stoppet opp i mangel av grunnleggende deler.

Dette må løses. Norge må bruke sin posisjon og innflytelse til å påvirke at slike hindre fjernes umiddelbart.

Dette kan Norge gjøre

Norge må sikre at utrullingen av nasjonale vaksineplaner overvåkes, og at det er tilgang til vaksiner for utsatte grupper. Internasjonale og lokale organisasjoner må inviteres inn ettersom helsemyndighetenes kapasitet mange steder er for liten til å nå disse gruppene.

Norge må også se på løsninger som gir fattige land med høye gjeldsbyrder finansielt handlingsrom fremover til å investere i helse og i sosiale sikkerhetsnett.

Vaksinebistand må heller ikke gå på bekostning av øvrige bistandsmidler. Vi står overfor en alvorlig reduksjon i midler til fattigdomsbekjempelse i verden.

Vi vil derfor oppfordre Norge til det følgende:

  1. Norge må dele vaksiner vi har opsjoner på i EU-samarbeidet, innen september. Dét for å bidra til å avslutte den akutte fasen av pandemien.
  2. Norge må lede Trips-rådet til konsensus om midlertidig opphevelse av patent- og immaterielle rettigheter på covid-19 teknologi. Det må komme på plass investeringer i nye produksjonslinjer. Norge må presse på for at kunnskap og kapasitet blir delt.
  3. Norge må bruke sin posisjon og innflytelse i WTO til å oppheve handelsbarrierer som hindrer økt produksjon av vaksiner.
  4. Norge må sikre vaksiner til mennesker på flukt, migranter, statsløse og andre marginaliserte grupper.
  5. Norge må investere i universelle helsetjenester og samtidig jobbe for å slette gjeld i fattige land. Slik kan stater selv gi grunnleggende tjenester og sikkerhetsnett til innbyggerne.

Det er fremdeles tid til å redde hundretusenvis av liv dersom vaksiner nå fordeles der behovet er størst. Det er ikke for sent å sette en ny standard nå for et mer rettferdig utgangspunkt ved neste pandemi.


  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Vaksine
  2. Koronaviruset